Nemačka i francuska saradnja kao podrška srpskoj javnoj upravi [fr]

Povodom potpisivanja novog Sporazuma u Ahenu, koji su potpisali predsednik Makron i kancelarka Angela Merkel, i koji će ojačati francusko-nemačku saradnju započetu 22. januara 1963. godine potpisivanjem Jelisejskog ugovora, Tomas Šib, ambasador Nemačke, i Frederik Mondoloni, ambasador Francuske, okupili su svoje partnere saradnje u oblasti državne uprave i stručne obuke državnih službenika, kao i predstavnike civilnog društva (univerzitete, think-tanks…) kako bi proslavili francusko-nemačko prijateljstvo. Ovo simbolično prijateljstvo, nastalo iz jake političke volje za pomirenjem između dve zemlje koje su dugo bile u sukobu, nalazi se u osnovi projekta o ujedinjenju i o miru u Evropi.

Zajednički potvrđujući svoju podršku reformama koje je Srbija započela u cilju jačanja kapaciteta svojih državnih službenika, dva ambasadora su želela da podsete da je francusko-nemačko pomirenje moglo da se razvija tokom vremena, zahvaljujući nizu institucija i konkretnih sredstava za saradnju koja su osnovana. Jedan od uspeha ove saradnje u oblasti stručne obuke državnih službenika predstavljen je ovom prilikom, Evropski Master za Upravu i Administraciju http://www.mega-master.eu/fr/, koji su 2005. godine osnovali Francuska Nacionalna Škola za Administraciju (ENA) https://www.ena.fr/ i nemački BakoV (Federalna akademija za Državnu Upravu) https://www.bakoev.bund.de/DE/00_Startseite/startseite_node.html, u konzorcijumu sa francuskim i nemačkim univerzitetima. Ova zajednička obuka omogućava već skoro deset godina Nemačkoj i Francuskoj da svojim državnim službenicima pruže jedinstvenu priliku da se zajedno obučavaju o novim izazovima administrativne saradnje u Evropi.

Kako bi bile efikasne, javne uprave zaista moraju uzeti u obzir i ono što se dešava izvan granica njihove zemlje. Što se državnih službenika tiče, to zahteva ozbiljno poznavanje političkog i pravnog okruženja zemalja članica EU, kao i najvažnijih suseda, stručnost u pregovorima, obuku za rad između različitih kultura, kao i konkretna iskustva rada u mreži između kolega na istim radnim mestima.

Ovaj konkretni primer služi da podstakne naše srpske partnere u pravcu razmišljanja o budućim ciklusima obuka koji su zajednički sa susednim zemljama, koje dele zajednički projekat evropske integracije, obzirom da je efikasnost u javnoj upravi jedan od stubova procesa integracija.

Pored ovog primera, francusko-nemački odnos pre svega donosi poruku nade za Balkan : snagom volje i vremenom, države koje su dugo međusobno bile sukobljene uspele su da zajednički pronađu konkretna sredstva za pomirenje i zajedničku ponovnu izgradnju.

Vesti u srpskoj štampi

publie le 25/01/2019

hautdepage