Nove perspektive za saradnju između Arla i Niša [fr]

Iako već od 2007. godine postoji saradnja između Arla i Niša, njihova saradnja se u dobroj meri pojačala tokom prethodne dve godine i omogućila je uspostavljanje mreže stručnjaka za valorizaciju kulturne baštine i za restauraciju istorijskih spomenika. Ova mreža će omogućiti da se u oba grada sprovede strukturisana teritorijalna strategija radi valorizacije kulturne baštine.

U tom kontekstu, gdin Kristijan Murisar, zamenik gradonačelnika zadužen za kulturnu baštinu i turizam grada Arla, boravio je u Srbiji od 3. do 5. februara 2016. godine na čelu delegacije iz Francuske. Tokom ove misije, imao je priliku da razgovara sa Ambasadorom Francuske gđom Kristin Moro. Imali su priliku da razmene mišljenja o usklađenosti i relevantnosti uspostavljene mreže stručnjaka koja prevazilazi saradnju ograničenu samo na teritoriju grada Arla i koja omogućava pridruživanje najeminentnijih francuskih institucija koje se bave rehabilitacijom i uključivanjem kulturne baštine u urbane sredine.

Pored sporazuma o partnerstvu potpisanog između dva grada u cilju izrade plana upravljanja kulturnom baštinom, potpisane su još dve konvencije o saradnji:
- između Građevinske tehničke škole « Neimar » iz Niša i škole iz Avinjona (Centar za stručne obuke za rehabilitaciju drevne kulturne baštine) ;
- između Visoke nacionalne škole za arhitekturu (ENSA) iz Strazbura i Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu.

Četvrta konvencija će biti potpisana na proleće 2016. godine između Instituta za istraživanja antičke arhitekture (IRAA) iz Liona i Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Ove različite saradnje doprineće mobilnosti studenata i profesora, kao i transferu profesionalne stručnosti, što je jedan od prioriteta francusko-srpske saradnje.

Podržana od strane Ambasade Francuske u Srbiji, ova saradnja, koja je već više puta imala finansijsku podršku od strane Ministarstva spoljnih poslova i međunarodnog razvoja, omogućila je već gradu Nišu da 2009. godine pristupi udruženju Alijansa evropskih gradova kulture (AVEC), koju predvodi grad Arl. Iz tog razloga bi grad Niška Banja trebalo ugosti sledeću generalnu skupštinu udruženja avec 19. i 20. maja ove godine.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

publie le 09/02/2016

hautdepage