Odeljenje za saradnju i kulturne aktivnosti

Odeljenje za saradnju i kulturne aktivnosti sprovodi institucionalnu saradnju koju Ambasada Francuske ostvaruje, između ostalog, na polju državne uprave (zakonodavna saradnja, administrativne reforme), podrške pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, kao i održivog razvoja (životna sredina i borba protiv klimatskih promena, poljoprivreda, zdravlje). Odeljenje se bavi i partnerstvom između francuskih i srpskih lokalnih uprava, kao i civilnim društvom.

Vaši sagovornici su (detaljni spisak):
- Žan Batist KIZEN, savetnik za saradnju i kulturne aktivnosti
- Viržini MANFRONI, ataše za saradnju
- Pol-Aleksi BERTEZEN, ekspert za evropske integracije (pri Kancelariji za evropske integracije)
- Anais ŽIRAR, zadužena za decentralizovanu saradnju (pri Stalnoj konferenciji gradova i opština / SKGO)
- Biljana KOMATOVIĆ, asistentkinja

Kontakt:
Zmaj Jovina 11 (zgrada Francuskog instituta), 11000 BEOGRAD
+381 (0)11 302 36 43
biljana.komatovic@diplomatie.gouv.fr

Objavljeno 20/09/2016

gore