Odeljenje za saradnju i kulturu [fr]

Predstavljanje

Odeljenje za saradnju i kulturu doprinosi sprovođenju institucionalnih partnerstava uspostavljenih između ambasade Francuske i različitih institucija ili organizacija civilnog društva u Srbiji, naročito na polju:

  • državne uprave: podrška pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, reforma državne uprave, lokalna samouprava;
  • održivog razvoja: zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena, ruralni razvoj, zdravlje ;
  • ljudskih prava: jednakost između žena i muškaraca, borba protiv diskriminacija.

Odeljenje se bavi i partnerstvima između francuskih i srpskih lokalnih zajednica, kao i civilnim društvom.

JPEG

Saradnju na polju kulture, obrazovanja, univerzitetske saradnje i istraživanja ambasada sprovodi posredstvom Francuskog instituta u Srbiji.

Vaši sagovornici

Ekipa Odeljenja za saradnju blisko sarađuje i sa dva francuska eksperta koje postavlja Expertise France, francuska vladina agencija zadužena za međunarodnu ekspertizu, i koji su raspoređeni pri Ministarstvu za Evropske integracije (MinEI) i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Kontakt:
Zmaj Jovina 11 (zgrada Francuskog instituta)
11000 Beograd
Telefon : +381 (0)11 302 36 43
Mejl : cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

publie le 11/06/2020

hautdepage