Odeljenje za štampu i komunikaciju [fr]

Predstavljanje

Odeljenje za štampu i komunikaciju Francuske ambasade je privilegovani sagovornik srpskih novinara ili francuskih novinara koji dolaze u Srbiju ili tu žive.

  • Odeljenje obezbeđuje srpskim medijima najrazličitije informacije iz oblasti francuske politike, ekonomije ili kulture i odgovara na sve druge molbe za dobijanje obaveštenja. Ono je most između novinara, civilnog društva u Srbiji i svih odeljenja ambasade.
  • Odeljenje za štampu obaveštava javnost o dešavanjima i aktivnostima same ambasade i zaduženo je za odnose sa novinarima prilikom različitih bilateralnih i multilateralnih događaja.
  • Odeljenje za štampu povremeno obezbeđuje boravak u Francuskoj, seminare za novinare. U tom okviru olakšava odlazak srpskih novinara u Francusku.
  • Odeljenje za štampu je na raspolaganju i francuskim novinarima dovodeći ih u kontakt sa sagovornicima iz Srbije i olakšavajući im boravak u Srbiji.
  • Obezbeđuje, za diplomatsku kancelariju, praćenje političkih aktuelnosti u Srbiji i regionu.

Zvanične izjave Ministarstva za Evropu i spoljne poslove

Pročitajte najnovije izjave u našoj pres sali.

Organizaciona šema

Odeljenje za štampu čine šef odeljenja, takođe i I sekretar političke kancelarije, ataše za štampu, zadužen za komunikaciju i dva prevodioca.

JPEG
Credit: mitrija - stock.adobe.com

publie le 10/06/2020

hautdepage