Odlazak Prof. dr Radana Džodića (1952–2020) [fr]

Ambasada Francuske u Srbiji je sa neizmernim žaljenjem primila vest da je preminuo profesor Radan Džodić, onkološki hirurg svetskog renomea, čije su zasluge na polju saradnje između naše dve zemlje u oblasti medicine i istraživačkog rada u borbi protiv kancera nemerljive.

JPEG

Profesor Džodić je bio redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije do maja 2019. godine.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1978. godine, a redovni profesor onkološke hirurgije postao 2005. Pored toga, bio je osnivač i predsednik Udruženja onkoloških hirurga Srbije i predsednik Svetske federacije udruženja onkoloških hirurga. Objavio je više od dvesta članaka u referentnim međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, autor je brojnih udžbenika u oblasti hirurgije i onkologije.

Usavršavao se iz oblasti onkološke i eksperimentalne hirurgije u Francuskoj, u Institutu Gistav Rusi, pored Pariza (Vilžuif), i sa tim Institutom je tokom niza godina održavao blisku bilateralnu saradnju, što je omogućilo realizovanje specijalizacija i naučne razmene između francuskih i srpskih onkologa (više od sto lekara).

Profesor Džodić je održavao blisku saradnju i sa državnim bolnicama koje pripadaju sistemu Assistance publique Hôpitaux de Paris, a posebno sa bolnicom Tenon, sa kojom je uspostavio program razmene koji je omogućavao studijske boravke za veliki broj onkoloških hirurga iz Srbije koji su se obučavali po modelu hirurške prakse u Francuskoj.

Ministar zdravlja Srbije je 2014. godine imenovao profesora Džodića za predsednika Republičke stručne komisije za onkologiju, čije je zaduženje bilo da podnosi predloge za poboljšanje sistema u lečenju kancera. U tom svojstvu, profesor Džodić se zainteresovao za sprovođenje tri francuska Plana za borbu protiv kancera, koje je u Srbiji predstavio stručnjacima u oblasti medicine, kao i samoj Republičkoj stručnoj komisiji za onkologiju.

Nakon tih konsultacija, a ubeđen u kvalitet francuske ekspertize u oblasti borbe protiv kancera, kao i u neophodnost da se i u Srbiji implementira Plan za borbu protiv kancera po francuskom modelu, on je podneo Komisiji i Vladi Republike Srbije predlog prvog Plana za borbu protiv kancera u Srbiji, koji je zasnovan na francuskom modelu.

U okviru saradnje sa Francuskom, i uz posredovanje ambasade Francuske, u septembru 2016. godine potpisao je Protokol o saradnji između četiri institucije: Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Univerziteta Pjer i Marija Kiri u Parizu, Medicinskog fakulteta Pjer i Marija Kiri i Univerzitetskog instituta za onkologiju u Parizu.

Odlikovanje Akademske Palme u rangu Viteza dodeljeno mu je 2003. godine, da bi 2017. godine bio unapređen u rang Oficira reda Akademske Palme za posebna dostignuća u univerzitetskoj i naučnoj saradnji.

publie le 23/06/2020

hautdepage