Okrugli sto o visokim državnim službenicima, 19.10.2018. godine, Palata Srbije [fr]

Predstavljanje Misije za državne službenike na rukovodećim radnim mestima pri kabinetu Premijera Francuske, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije

Tokom okruglog stola, organizovanog 19. oktobra, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Srbiji, G. Branko Ružić zahvalio se Ambasadi Francuske, koju je predstavljao Prvi savetnik G. Nikola Faj, na podršci pruženoj u reformi javne uprave u Srbiji, u domenu upravljanja ljudskim resursima i profesionalnom usavršavanju, kao i na predviđenom potpisivanju administrativnog sporazuma sa Ministarstvom za poslove javne uprave i javne račune Francuske, prilikom zvanične posete predsednika Makrona Srbiji.

Ovaj okrugli sto omogućio je sveobuhvatne razgovore visokog nivoa o upravljanju državnim službenicima na rukovodećim radnim mestima, u Srbiji kao i u Francuskoj. Gđa Tamara Stojčević, zamenica generalnog sekretara Vlade podsetila je na ključnu ulogu državnih službenika na rukovodećim radnim mestima i njihovu neophodnu profesionalizaciju, kako bi se garantovao kontinuitet i efikasnost javne uprave, nevezano za političke promene. Gđa Ranka Vujović, predsednica Visokog službeničkog saveta predstavila je amandmane na Zakon o državnoj upravi u Srbiji, kojima je od januara 2019. godine predviđeno uspostavljanje mehanizama za selekciju kojima se prednost daje komptencijama i koji obezbeđuju bolje vrednovanje službe.

Na kraju, gđa De Kastelno (Castelnau) je predstavila francusko iskustvo u upravljanju karijerama i profesionalnom napredovanju visokih državnih službenika i državnih službenika na rukovodećim radnim mestima, sa posebnim naglaskom na specifičnoj ulozi MCD (Misije za državne službenike na rukovodećim radnim mestima) na otkrivanju i obučavanju talentovanih kandidata na osnovu referentnih upravljačkih kompetencija, priprema za imenovanje i podrška rukovodećim kadrovima na položaju, uz poseban akcenat na ključnoj ulozi koju za uspeh ove politike upravljanja državnim službenicima na rukovodećim radnim mestima u Francuskoj imaju službe za upravljanje ljudskim resursima na nivou ministarstava (godišnji pregled rada državnih službenika na rukovodećim radnim mestima i izrada menadžerskih planova).
Pored navedenih učesnika, prisutni su bili i predstavnici Nacionalne Akademije za javnu upravu (NAPA), Službe za upravljanje kadrovima (SUK), SIGMA-OCDE, GIZ i Delegacije Evropske unije.

Objavljeno 25/10/2018

gore