One Planet Summit se održava danas u Najrobiju [fr]

12. decembra 2017, One Planet je održan u Parizu kako bi se ponudile konkretne inicijative za dostizanje zajedničkih ciljeva određenih Pariskim sporazumom o klimi iz 2015. godine. Na ovom Samitu se okupilo 50 zemalja i 4000 učesnika i on je omogućio da se definiše 12 konkretnih obaveza kako bi se odgovorilo na izazov klimatskih promena. Ovi ciljevi kojima se teži da se klimatsko zagrevanje zadrži na nivou ispod dva stepena celzijusa, moraju obavezno da se ispune.

PNG

Na inicijativu predsednika Emanuela Makrona, Antonio Guteres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Džon Jong Kim, predsednik Svetske banke, sastali su se u decembru 2017 da bi inicirali pokret One Planet, ujedinjujući javne i privatne aktere. 14. marta 2019, treće izdanje ovog samita se održava u Najrobiju, u Keniji, sa ciljem da se Afrika bolje uključi u proces smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte ali takođe i najpre, kako bi tamo borba protiv posledica klimatskih promena bila uspešnija. Ovo je prvo izdanje ovog samita u Africi.

Zapošljavanje, inovacije i stvaranje ekonomskih prilika su u fokusu koalicije One Planet. Najvažniji državni fondovi, institucionalni investitori ili razvojne banke već preduzimaju mere kako bi promenili modele ulaganja. Velike kompanije time potvrđuju da su društveno odgovorne kada su u pitanju klimatske promene i preduzimaju korake kako bi kroz svoj poslovni model uzele u obzir faktore klimatskih, društvenih i ekoloških rizika. Svi treba da budu uključeni i moraju se preduzeti hitne akcije usmerene na najugroženije stanovništvo.

Koalicija One Planet okuplja državne i nedržavne aktere sa svih kontinenata. Njihov cilj: delovati! Tokom cele godine, partneri unapređuju svoje projekte, koje šire na čitav svet zahvaljujući međunarodnoj mreži osnivača (Francuska, Ujedinjene nacije, Svetska banka). Samit One planet se time potvrđuje kao platforma obaveza i projekata koji su u službi međunarodne zajednice.

Više o delovanju Samita One Planet

Program Samita One Planet i učesnici:

 • Šta je Samit One Planet?
  PDF - 207.9 ko
  (PDF - 207.9 ko)
 • Koji je program Samita One Planet?
  PDF - 3 Mo
  (PDF - 3 Mo)
 • Ko su učesnici na panelima ?
  PDF - 1 Mo
  (PDF - 1 Mo)

Paneli Samita One Planet u Najrobiju :
JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

publie le 14/03/2019

hautdepage