Dodela ordena Akademske palme [fr]

Orden Akademske palme je odlikovanje koje se dodeljuje strancima ili francuskim državljanima u inostranstvu za njihov doprinos u širenju francuske kulture u svetu.
Ovo odlikovanje je ustanovio Napoleon 1808. i do danas je uručeno ukupno 11 600 puta - u Francuskoj i u svetu.

Frederik Mondoloni, ambasador Francuske u Srbiji, u 2018. godini odlikovao je tri osobe u Srbiji koje su aktivne u oblasti francuskog jezika i francusko-srpske saradnje Ordenom Akademske palme. U sredu, 10. oktobra, u rezidenciji ambasade Francuske, u prisustvu njihovih najbližih, ordenom Akademske palme u rangu viteza, odlikovani su:

  • Aleksandra Drljević, profesorka francuskog jezika u Francuskom institutu u Srbiji
    koja dugi niz godina predaje francuski jezik i prenosi svojim đacima ljubav prema francuskoj kulturi
  • Marija Filipović-Ožegović, direktorka fondacije Tempus, ogranka Erasmus+ u Srbiji, i koja svojim radom doprinosi jačanju francusko-srpske univerzitetske razmene i obrazovanja.
  • Nikola Božić direktor Istraživačke stanice Petnica kod Valjeva, koji doprinosi jačanju francusko-srpskih veza u nauci kroz saradnju sa francuskim univerzitetima i razmenu studenata u oblasti nauke.

U svom govoru, ambasador je podsetio na doprinos svakog od dobitnika istakavši njihove pojedinačne zasluge u radu u oblastima obrazovanja, nauke i saradnje kroz koji su doprineli stvaranju novih generacija koje nastavljaju tradiciju francusko-srpskog prijateljstva.

publie le 28/02/2023

hautdepage