Osnovana Grupa frankofonih ambasadora u Srbiji [fr]

Osnivački sastanak Grupe frankofonih ambasadora u Srbiji održan je u četvrtak 28. juna 2018. na poziv Nj.E.g. Filipa Geksa, ambasadora Švajcarske. Osnivanje ove grupe najavljeno je krajem marta na zatvaranju Meseca frankofonije u Srbiji, nekoliko dana pre nego što će Srbija uputiti Međunarodnoj organizaciji Frankofonije (OIF) molbu da postane pridruženi član ove Organizacije (čiji je član, u svojstvu posmatrača, od 2006).

JPEG

Sastav
Grupa je otvorena za sve ambasadore (ili šefove misija) država članica, pridruženih članova ili država posmatrača Frankofonije kao i za međunarodne organizacije čiji je radni jezik francuski; 15 diplomatskih misija u Srbiji su osnivači grupe, koja ostaje otvorena za nove članove. Grupa će tesno sarađivati sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije (čija se regionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu nalazi u Bukureštu), kao i sa Univerzitetskom agencijom Frankofonije/AUF (Regionalna direkcija za centralnu i istočnu Evropu, Bukurešt), kao i sa Francuskim institutom u Srbiji (operativna podrška).

Cilj
Frankofona grupa je platforma za razmenu informacija i kontakata između diplomatskih misija, kao i sa svim akterima koji se zalažu za Frankofoniju u Srbiji (Vlada, lokalne zajednice, a naročito sa poslenicima u oblasti kulture i obrazovanja), koji kao misiju imaju promociju Frankofonije u Srbiji, kao i kulturnu i jezičku raznovrsnost i vrednosti multilateralizma (mir, bezbednost i razvoj, interkulturni i međureligijski dijalog, solidarnost).

Sastav kancelarije
Ambasadori i šefovi misija su koncenzusom usvojili sastav kancelarije za godinu 2018/2019 :
o predsednik : Mohamed Amin Belhaž (Mohammed Amine BELHAJ), ambasador Kraljevine Maroko
o potpredsednici : Amr Alguvejli (Amr ALJOWAILY), ambasador Egipta (prvi potpredsednik),
- Keti Čaba (Kati CSABA), ambasadorka Kanade
- Simona-Mirela Mikulesku (Simona Mirela MICULESCU), predstavnica Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija
- Oana Kristina Popa (Oana-Cristina POPA), ambasadorka Rumunije
- Deđong Ju (Dae Jong YOO), Ambasador Republike Koreje u Srbiji
o sekretar : Frederik Mondoloni (Frédéric MONDOLONI), ambasador Francuske, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, kulturnog i obrazovnog operatera Ambasade Francuske u Srbiji.

publie le 29/06/2018

hautdepage