Otpravnik poslova na zatvaranju izložbe o Lubardi [fr]

Otpravnik poslova a.i. učestovao je na zatvaranju izložbe “Petar Lubarda 1907-1974-2017” u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, povodom koje je organizovano predavanje gđe Gordane Krstić-Faj, zasnovano na njenim istraživanjima, posvećeno bliskim vezama čuvenog slikara sa Francuskom, u kojoj je boravio u dva navrata između dva svetska rata.

Tom prilikom, otpravnik poslova se susreo sa direktorkom Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, gđom Jasnom Jovanov.

publie le 09/04/2018

hautdepage