Otvaranje prvog frankofonog centra za univerzitetsku izuzetnost u Srbiji

U prisustvu mnogih studenata i profesora koji su došli na otkriju ovaj novi prostor razmene, Kristin Moro, ambasador Francuske u Srbiji i Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, otvorili su prvi frankofoni centar za univerzitetsku izuzetnost u Srbiji. Uz Aleksandra Jerkova, direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, pozdravili su važnu podršku Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF) koja je finansirala projekat u okviru partnerstva sa Univerzitetom u Beogradu, koji je član AUF-a. Takođe su se zahvalili Fabijenu Floriju, direktoru kancelarije za centralnu i istočnu Evropu AUF-a koji se založio za jače prisustvo ove agencije u Srbiji: naime, tri od osam državnih univerziteta već su članovi ove agencije. Pored Univerziteta u Beogradu, članovi AUF-a su takođe Univerzitet umetnosti u Beogradu i od nedavno Univerzitet u Novom Sadu. Ostali univerziteti u Srbiji već su izrazili interesovanje da pristupe ovoj širokoj mreži od više od 800 univerziteta u svetu.

JPEG
JPEG
JPEG

Ovaj centar omogućava pristup velikom broju resursa na francuskom jeziku i namenjen je svim studentima, profesorima i istraživačima u Srbiji jer poseduje savremena didaktička, pedagoška i tehnička sredstva. Ambasadorka je istakla značaj ovog centra koji proširuje univerzitetsku frankofonu ponudu i pojačava vidljivost lokalnih frankofonih akcija, budi znatiželju studenata koji još nisu frankofoni i otvara im perspektive za odlazak na studije u Francusku ili za istraživački rad u frankofonim zemljama, što će im obogatiti CV i njihovo iskustvo još više vrednovati na tržištu rada u Srbiji.

Objavljeno 09/04/2018

gore