Otvoren je konkurs Labcitoyen ! [fr]

Program LabCitoyen svake godine okuplja mlade frankofone osobe iz celog sveta na teme vezane za ljudska prava, koristeći francuski jezik kao sredstvo za razmenu mišljenja i akciju. Tako su se u 2016. godini, pedeset i dve mlade osobe (od kojih i jedna iz Srbije) bavile temom ˶Ljudska prava pred izazovima zaštite životne sredine˝ i razmišljale i razmenjivale ideje o izazovima sa kojima se danas suočava javno zdravlje. Za više informacija pogledati:

http://www.institutfrancais.com/fr/...

Ove godine, tema programa LabCitoyen odnosiće se na ”ljudska prava u gradu” i na mesto koje svako ima u tom kolektivnom prostoru. Kao jedan od garanta ljudskih prava, grad se, ipak, suočava sa velikim izazovima poput: siromaštva, izolacije, zagađenja vazduha... Da bi se smanjile sve veće nejednakosti u gardovima, treba da se o gradu razmišlja u celosti i da se građani uključe u razvoj tih novih gradova. U tom cilju, Francuski institut u Srbiji nudi mogućnost jednoj mladoj osobi iz Srbije da se bavi pitanjima ”Ljudskih prava u gradu” u Parizu od 2. do 10. jula 2017. godine i da iskoristi priliku i za obilazak spomenika kulture. Ovaj boravak biće i prilika za učestvovanje na konferencijama, debatama, okruglim stolovima i radionicama na francuskom jeziku, kako bi se podstaklo razmišljanje o ulozi gradova u zaštiti ljudskih prava.

Uslovi konkursa :
-  da imate između 20 i 26 godina ;
-  da budete državljanin Srbije ;
-  da se bavite ili da ste zainteresovani za pitanja ljudskih prava u gradu;
-  da dobro vladate francuskim jezikom (nivo znanja : minimum B1).

Dosije za kandidaturu :
Svaki kandidat treba da napiše članak na francuskom jeziku (maksimalno dve stranice teksta) i opiše grad sutrašnjice u čiji razvoj bi želeo da bude uključen ili u kojem bi želeo da živi na osnovu dole navedenih kriterijuma :
-  održivi grad : kontrola energetske potrošnje (obnovljivi izvori energije, termička izolacija zgrada…)
-  povezani grad : mobilne aplikacije (zajednički prevoz kolima i podela troškova, mesta za parkiranje u gradu, zagađenje vazduha u gradu…)
-  lokalna i participativna demokratija (građanska saradnju, mesto za informisanje, razgovor, participativni budžet…)

Ovi predlozi treba da budu ostvarivi i prilagođeni srpskom društvu, da bi građani mogli da se podstaknu na razmišjanje o gradu budućnosti uzimajući u obzir način života na lokalnom nivou.

Kriterijumi za odabir kandidata :
Komisija će ocenjivati :
-  kvalitet i originalnost predloženih aktivnosti;
-  koliko su predložene aktivnosti ostvarive u srpskom kontekstu;
- dimenziju civilnog u predloženim aktivnostima na lokalnom nivou.

Učestvovanje kandidata u radu nekog udruženja biće posebno vrednovano kao i vladanje francuskim jezikom.

Članak treba poslati gđi Lor Tarijel na : laure.tariel@institutfrancais.rs najkasnije do 4. aprila 2017. godine, uz biografiju kandidata (curriculum vitae) gde će posebno istaći svoj angažman u korist ljudskih prava u gradu (naročito kroz učestvovanje u radu nekog udruženja).

Nagrada : Odabrani kandidat boraviće u Parizu od 2. do 10. jula 2017. godine, u organizaciji Francuskog instituta (koji preuzima troškove povratne avionske karte od Beograda do Pariza, troškove smeštaja, ishrane i obuke).

JPEG

Objavljeno 13/03/2017

gore