Pariski mirovni forum [fr]

Prvo izdanje Pariskog foruma o miru održaće se od 11. do 13. novembra 2018. godine. Kao odgovor na rastuće tenzije savremenog sveta, Forum ima za cilj da postane godišnji skup na kome će biti predstavljeni projekti, ideje i inicijative koji mogu efikasno da doprinesu boljoj međunarodnoj saradnji u suočavanju sa najvećim svetskim izazovima, globalizaciji koja je pravednija i ravnopravnija i jednom efikasnijem multilateralizmu.

Očekuje se prisutvo brojnih šefova država i vlada, predstavnika velikih međunarodnih organizacija, kao i aktera civilnog društva – ukupno nekoliko hiljada učesnika koji će predstaviti 150 projekata

Ciljevi Pariskog mirovnog foruma

Pariski mirovni forum je deo inicijative predsednika Republike, Emanuela Makrona, kojom želi da ponovo potvrdi važnost multilateralizma i kolektivnih akcija u suočavanju s aktuelnim izazovima. Cilj je unapređenje mira kroz bolju globalnu upravu i promovisanje svega što doprinosi smanjivanju međunarodnih tenzija: državna saradnja u rešavanju prekograničnih izazova, kolektivno upravljanje svetskim javnim dobrom, bolja regulacija interneta i razmene itd.

JPEG
Grande halle de La Villette

Platforma za razmenu i raspravu

Inspirisan konferencijom COP21, Pariski mirovni forum će biti mesto za razmenu iskustava i inovativnih rešenja na kome će se okupiti svi akteri vlasti: šefovi država i vlada, na lokalnom i državnom nivou izabrani predstavnici vlasti, kao i regionalne i međunarodne organizacije, predstavnici civilnog društva u širem smislu (preduzeća, udruženja, nevladine organizacije, fondacije, think tankovi, mediji, verski predstavnici, sindikati ...). Cilj je da unaprede projekti upravljanja tako što će oni biti predstavljeni, podvrgnuti javnoj raspravi u različitim formatima i favorizovanjem sastanaka između nosilaca projekata i donosilaca odluka. Pariski mirovni forum je strukturiran oko pet tema: mir i sigurnost, životna sredina, razvoj, digitalne i nove tehnologije, inkluzivna ekonomija.

Pošaljite svoj projekat iz oblasti uprave do 30. avgusta 2018. godine

Ako želite da promovišete svoj projekat vezan za oblast uprave, Pariski mirovni forum će biti jedinstvena prilika da ga predstavite. - * Kako bi vaš projekat bio uvršten u 150 projekata koje je izabrala izborna komisija, prijavite se onlajn: https://parispeaceforum.org/en/project-porters/. Prijave se primaju zaključno sa 30. avgustom 2018

Više informacija o Pariskom mirovnom forumu

Pariski mirovni forum je konstituisan na osnovu zakona o udruživanju 1901, zajedničkim učešćem Nacionalne fondacije za političke nauke (Sciences Po), Körber fondacije, Mo Ibrahim fondacije, Francuskog instituta za međunarodne odnose, Instituta Montenj i Republike Francuske, koju predstavlja Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove. Organizovan u trajanju od tri dana, održaće se u Velikoj Dvorani (La Grande Halle) u Lavileti (La Villette) od 11. do 13. novembra 2018. - * https://parispeaceforum.org/en/

Pariski mirovni forum - brošura na engleskom.pdf

PDF - 75.2 ko
(PDF - 75.2 ko)

Objavljeno 06/11/2018

gore