Podrška održivoj obnovi u Srbiji nakon poplava

Francuski eksperti iz oblasti hidraulike i urbanizma boravili su u Srbiji od 1. do 4. decembra 2014. godine. Nakon poseta lokalitetima i razgovora sa državnim institucijama (ministarstvima, upravom grada Beograda i opštine Obrenovac), francuski eksperti predložili su svojim kolegama iz Srbije pomoć kako bi preuzeli najbolje evropske primere dobre prakse u oblasti prevencije od poplava.

JPEG

JPEG

JPEG

Tokom završnog sastanka nakon boravka ove delegacije, Ambasador Francuske, gđa Kristin Moro, podsetila je da je Francuska nakon poplava u maju 2014. godine donirala značajnu finansijsku pomoć u iznosu od million evra. G. Marko Blagojević, Direktor kancelarije za rekonstrukciju, napomenuo je da još mnogo toga treba obnoviti. Francuska ekspertiza u domenu zaštite gradova od poplava može u tom smislu da bude Srbiji od koristi.

JPEG

JPEG

JPEG

Govor ambasadora francuske, gospodje Kristin Moro, možete preuzeti ovde:

Objavljeno 10/07/2018

gore