Poseta ambasadora Centru za taktičku simulaciju na Vojnoj akademiji.

Poseta ambasadora Centru za taktičku simulaciju na Vojnoj akademiji.

Odgovarajući na molbu srpske strane, platforma Janus koju je finansirala Francuska postavljena je 2011. u okviru Centra za simulaciju i učenje na daljinu na Vojnoj akademiji. Ovaj informatički sistem za taktičku simulaciju omogućava da se izvedu vežbe namenjene obrazovanju ili obuci komandnih struktura nivoa čete, bataljona ili brigade. Trenutno se koristi za obuku osoblja Vojne akademije i za pomoć pri modelovanju borbene doktrine oružanih snaga Srbije. Danas, francuska strana nastavlja da daje podršku platformi Janus i to posebno, svake godine, kroz osavremenjivanje softvera uz pomoć novih verzija koje se razvijaju u Francuskoj.

JPEG

JPEG

JPEG

Ovom zajedničkom posetom ambasador i ministar odbrane su mogli da konstatuju izvrsnu pouzdanost sistema Janus kao i da ekipa Centra za simulaciju i učenje na daljinu kojim komanduje pukovnik Šimić odlično vlada njime. Poseta je takođe bila prilika da se promoviše šire korišćenje platforme Janus jer poslednja verzija softvera omogućava simulaciju upravljanja poplavama.

Uspeh ovog francusko-srpskog projekta svedoči o kvalitetu naše bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

Objavljeno 29/05/2015

gore