Poseta ambasadorke Novom Pazaru (14/15. decembar 2015)

Tokom svog boravka u Novom Pazaru 14. i 15. decembra 2015, ambasadorka je posetila izabrane predstavnike lokanih vlasti, najpre se susrevši sa gradonačelnikom g. Mehom Mahmutovićem sa saradnicima, a zatim i sa predsednikom Bošnjačkog nacionalnog veća, g. Sulejmanom Ugljaninom i nekim članovima BNV.

JPEG
JPEG

Posetila je i predstavništvo OEBS-a i šefa te kancelarije, g. Maria Barfusa. Takođe je razgovarala sa predstavnicima civilnog društva, Akademskom inicijativom Forum 10 i sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i sa profesorom prava sa Državnog Univerziteta u Novom Pazaru , dr Senadom Ganićem.

JPEG
JPEG
JPEG

U Narodnoj biblioteci u Novom Pazaru dočekao ju je v.d. direktor Elijas Rebronja sa saradnicima i jednom većom grupom učenika i predavača francuskog jezika. Učenici su za ambasadorku recitovali i otpevali nekoliko pesama na francuskom jeziku.

JPEG

U intervju za Radio Sto Plus, ambasadorka Moro je precizirala da su joj ti mnogobrojni susreti omogućili da bolje razume problematiku grada i regiona. U odgovoru na pitanje o tome "koji bi, po njenom mišljenju, bili najveći problem za region" , ambasadorka je navela lošu ekonomsku situaciju koja ne nudi perspektivu mladima. Kako je navela, s obzirom da je region u prošlosti bio veliko čvorište i trgovačko središte, napori koji se danas čine kako bi se prevazišle tenzije nasleđene iz prošlosti i kako bi se razvile ekonomske veze i saradnja sa zemljama u okruženju mogu samo da imaju pozitivne efekte i da uliju novu dinamiku u ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta.

publie le 25/04/2018

hautdepage