Посета будућем центру за третман отпада Винча [fr]

Уговор о изградњи Регионалног центра за третман отпада у Београду, који се налази у Винчи, потписан је 29. септембра 2017. године између града Београда и француско-јапанског конзорцијума Suez - Itochu.

Пројекат од око 300 милиона евра састоји се од санације постојеће депоније, једне од највећих у Европи на отвореном, изградње новог складишног центра према европским стандардима и јединице за спаљивање са производњом електричне енергије и топлоте. Осим пружања одрживог решења за третирање отпада у главном граду и побољшање живота његових становника, пројекат ће допринети испуњавању еколошких обавеза Србије.

Пројекат, који предводи француско-јапански конзорцијум Suez - Itochu, представља један од главних пројеката у области животне средине у региону, први који се развијају према моделу јавно-приватног партнерства. Као такав, пројекат Винча ће бити референца за друге инфраструктурне пројекте за водоснабдевање и третман отпадних вода у региону.

Suez и његов партнер Itochu изабрали су француског подизвођача CNIM (Индустријска градња Медитерана) за спалионицу отпада и српски Енергопројект за изградњу центра. 2018. година је посвећена добијању различитих дозвола (еколошке, грађевинске, за производњу електричне енергије) и од кључног је значаја за наставак пројекта и за почетак радова који су планирани за 2019. годину.

publie le 28/05/2018

hautdepage