Poseta francuskim policajcima raspoređenim u Zaječaru [fr]

Ambasadorka Francuske, Gospođa Kristin Moro, uputila se u Zaječar 27. januara kako bi se susrela sa petoricom policajaca iz Centralne direkcije za nacionalnu bezbednost društva (DCCRS) koji su raspoređeni u Srbiji u misijama od 31 dan. Zaduženi za misije nadgledanja granice između Srbije i Bugarske, oni patroliraju zajedno sa srpskim policijskim službenicima u sektoru Zaječara (200km jugo-istočno od Beograda). Srpski policijski službenici koji čine deo tih snaga takođe su učestvovali u susretu i objasnili modalitete svoga rada.

Angažovanje francuskih policajaca spada u okvir pojačanog nadgledanja granice sa Bugarskom u cilju upravljanja migrantskom krizom koje finansira Evropska unija. Evropski kontigent koji je na terenu sastoji se od francuskih, austrijskih, slovenačkih i slovačkih policijskih službenika.

JPEG

Gospođa Moro podsetila je da je Srbija bitan učesnik u borbi protiv ilegalnih migracija i protiv organizovanog kriminala na Balkanu. Ona je takođe naglasila kvalitet i čvrstinu saradnje na polju unutrašnje bezbednosti naših dveju zemalja.

Objavljeno 10/07/2018

gore