Potpisivanje SPP-a : Zajedničko saopštenje g. Bernara Kušnera i g. Žan Pjera Žujea

Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije :
Zajedničko saopštenje ministra za inostrane i evropske poslove, g. Bernara Kušnera i državnog sekretara za evropske poslove, g. Žan Pjera Žujea
(Pariz, 29.april 2008.)

Pozdravljamo današnje potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije u Luksemburgu prilikom sastanka Saveta za opšte poslove i spoljne odnose.

Ovaj sporazum naglašava evropsko stremljenje Srbije. Ovo je uspeh za sve one koji su kao mi ubeđeni da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji.

Sa ovim sporazumom, Srbija napreduje na putu evropskih integracija. Evropska unija ponavlja svoju volju da radi sa Srbijom u evropskom duhu i na osnovu zajedničkih vrednosti.

Ovo je takođe uspeh za francusku diplomatiju koja se u potpunosti zalagala kod svojih evropskih partnera, a naročito tokom kontakata Bernara Kušnera sa kolegama, da se danas pređe u ovu novu etapu.

publie le 02/05/2008

hautdepage