Predavanje ambasadora na Univerzitetu u Beogradu na temu prilagođavanja klimatskim promenama

U prisustvu gospodina Bumbaširevića, rektora Univerziteta u Beogradu, gospođa Kristin Moro se obratila studentima i profesorima na veoma aktuelnu međunarodnu temu klimatskih promena. Gospođa ambasador je podsetila koliko Francuska ima poverenje u mlade i njihovu moć da promene, ali i da izazovu promene u ponašanjima kako bi doprineli da se društva prilagode efektima klimatskih promena. Tokom susreta, ambasadorka je podvukla važnu ulogu Francuske u organizovanju konferencije „Pariz klima 2015“, poznatije pod nazivom „COP21“. Posle pitanja koja svedoče o interesovanju učesnika kao i njihovoj zabrinutosti zbog klimatskih promena, gospođa Moro je zaključila izlaganje podvlačeći koliko je važan izbor svakog od nas kad je u pitanju život i potrošnja, jer taj će izbor sutra odrediti izbor proizvođača i onih koji donose odluke.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

publie le 02/03/2018

hautdepage