Nastava istorije koja je zasnovana na činjenicama [fr]

Od 3.do 6. oktobra 2016, Memorijal holokausta koji se nalazi u Parizu organizuje seminar za nastavnike istorije u srednjim školama posvećen prenošenju znanja o holokaustu kao i o masovnim zločinima koji su se desili na Balkanu tokom Drugog svetskog rata.Događaj je organizovan uz podršku ministarstava prosvete Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i BJR Makedonije,uz finansijsku pomoć nemačkog ministarstva finansija.

JPEG

Seminar je otvoren u prisustvu g. Bruna Boajea, direktora za međunarodne odnose Memorijala Šoa i gđe Gordane Predić, državne sekretarke ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Repubike Srbije, gđe Kristin Moro, Ambasadora Francuske u Srbijim gđe Sabine Brendel, savetnice ambasade Nemačke u Srbiji, i g. Rubena Fuksam predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije.

img4612|center>

Foto: Zoran Žestić / Tanjug

Ambasadorka je u svom govoru podsetila na opasnosti koje sa sobom nosi preobražavanje istorijskih činjenica – koje se dešava u svim vremenima i u svim društvima –, kada se prekrojena istorijska priča koristi da bi, često na veštački način, okupila pripadnike jednog naroda suprotstavljajući ga drugima. Tada se pokreće spirala nerazumevanja i mržnje iz kojih se rađaju ratovi i katastrofe kao što je npr. bio holokaust. Posle sukoba, začarani krug se produžava kroz negiranje odgovornosti i želju da se sopstveni postupci opravdaju. U borbi sa time, proučavanje činjenica i zajednički naučni pristup omogućavaju da se izbegnu zastranjivanja i pronađu zajedničke osnove.

Ambasadorka je pozdravila nastavnike istorije koji su izrazili želju da učestvuju u ovom seminaru i time pokazali da žele mladima da prenesu znanja koja će im omogućiti « da steknu solidne istorijske repere koji će im ojačati kritički duh i učiniti ih aktivnim i odgovornim građanima koji su u službi mira i budućnosti ». Ona je takođe pozdravila angažovanje ministarstava prosvete iz sve četiri zemlje i zahvalila je Memorijalu holokausta na izvrsnosti njegovog naučnog i pedagoškog pristupa kao i na kontinuiranoj saradnji sa zemljama regiona,

publie le 09/04/2018

hautdepage