Predsednik Fransoa Oland povodom migrantske krize

Prilikom godišnjeg sastanka sa ambasadorima Francuske ovog 25. avgusta u Parizu, predsednik Republike, Fransoa Oland, je dugo govorio o migranstkoj krizi u Evropi. Podvukao je zbog njenih razmera i ozbiljnosti, poseban karakter, situacije koja je izazvana umnožavanjem sukoba u svetu. Potsetio je na privrženost Francuske odgovoru koji dolikuje ovoj izuzetnoj situaciji : « Francuska treba da dela na evropskom nivou i na međunarodnom nivou, sa humanošću prema onim osobama koje beže od kriza, ratova, ali takođe i sa odlučnošću da se ne bi poistovetile sve migracije. Treba da odgovorimo na urgentne humanitarne potrebe, organizujemo prihvat, preuzmemo naše obaveze po pitanju azila, ali i da vratimo odbijene migrante i da se borimo protiv svih kriminalnih mreža krijumčara ljudi ».

Predsednik Republike je potsetio na francusko-nemačke predloge koji su usaglašeni prethodnog dana prilikom njegovog susreta sa kancelarkom Merkel kako bi « Evropa dala odgovore kakvi dolikuju pitanju koje nam je postavljeno ». Ovi predlozi su preneti partnerima i biće razmatrani na Evropskom savetu u cilju brze primene :

- ubrzati postavljanje prihvatnih centara u Grčkoj i Italiji čija će misija biti da naprave razliku između podnosilaca zahteva za azil koji treba da budu registrovani i migranata koji dolaze sa drugim ciljevima, ali koji ne mogu da budu primljeni kao takvi ;

- ravnomerno raspodeliti izbeglice među državama članicama ;

- napraviti jedinstven sistem azila sa skraćenim rokovima, usaglasiti propise i podršku i usvojiti zajednički spisak sigurnih zemalja ;

- obezbediti zajednička sredstva za borbu protiv mreža krijumčara ljudi, i konačno rasporediti sa Agencijom « Frontex » evropske graničare.

Predsednik Oland je na kraju potsetio da se do rešenja takođe dolazi preko svega što može biti učinjeno kako bi se rešili sukobi u zemljama iz kojih potiču migranti, posebno boreći se protiv terorizma, i putem aktivne politike razvoja, što će biti na dnevnom redu Samita koji je predviđen za novembar na Malti. Francuska će staviti na raspolaganje svoje snažne i prijateljske veze sa Afrikom kako bi dala svoj doprinos i pokrenula inicijative u saradnji sa svojim evropskim partnerima.

JPEG

publie le 15/06/2020

hautdepage