Predstavljamo vam odeljenje za štampu

Ko smo

Odeljenje za štampu Francuske ambasade je privilegovani sagovornik predstavnika štampe i elektronskih medija iz Srbije i Francuske kao i stranih dopisnika koji žive u Srbiji.

Odeljenje obezbeđuje srpskim medijima najrazličitije informacije iz oblasti francuske politike, ekonomije ili kulture i odgovara na sva pitanja i zahteve štampe. Ono je most između srpskih novinara i javnosti i svih odeljenja ambasade.

Odeljenje za štampu redovno obaveštava javnost o dešavanjima i aktivnostima same ambasade i zaduženo je za odnose sa novinarima prilikom različitih događaja i bilateralnih i multilateralnih susreta.

Odeljenje za štampu povremeno obezbeđuje boravak u Francuskoj, učenje francuskog, seminare i olakšice prilikom službenih putovanja novinarima iz Srbije.

Odeljenje za štampu je na raspolaganju i francuskim novinarima dovodeći ih u kontakt sa sagovornicima iz Srbije i olakšavajući im boravak u Srbiji.

Odeljenje za štampu čine:

- Šef odeljenja za štampu: Maksim RENO (Maxime REYNAUD)

- Ataše za štampu, komunikacija sa medijima : gđa Nađa PETROVSKI

- Prevodilac: gđa Zorica JOCKOVIĆ-SRDIĆ

- Prevodilac: gđa Jovana BENIĆ

Kontakti i pres sala

Press sala


Envoyer un message

Objavljeno 04/07/2018

gore