Predstavljanje ekonomskog odeljenja, kontakti [fr]

1/Zaposleni u odeljenju

Ekonomsko odeljenje ambasade Francuske u Beogradu vodi Žan-Pjer GASTO, savetnik za ekonomiju i privrednu, i ima petoro zaposlenih.

Više informacija ćete pronaći na njihovom sajtu:
- * sajt ekonomskog odeljenja->https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/serbie]
- * Organizaciona šema:

Word - 25 ko
(Word - 25 ko)

2 / Misija

Ekonomsko odeljenje ambasade (A) pruža informacije iz oblasti ekonomije i trgovine i (B) pruža usluge podrške francuskim kompanijama. Njihove nadležnosti obuhvataju teritorija Srbiju (bez Kosova) i Crnu Goru.

Kada su u pitanju poslovi informisanja, ekonomska odeljenje sa pažnjom prati zbivanja u oblastima ekonomije i trgovine ekonomije u Srbiji i Crnoj Gori i prati trendove na tržištima. Na svojoj veb stranici objavljuje informacije od opšteg interesa, kao i obaveštenja o svim segmentima aktivnosti u oblastima ekonomije i trgovine.

B / Glavni zadatak ekonomskog odeljenja je da informiše i savetuje francuske kompanije u procesima istraživanja tržišta i dolaska na tržište. Kompanije koriste savetodavne usluge zaposlenih, u skladu sa njihovim nadležnostima.

3 / Međunarodni volonteri

Odeljenje takođe pruža administrativnu podršku i upravne poslove vezane za međunarodne volontere pri preduzećima u Srbiji i Crnoj Gori.

4 / Aktivnosti

U stalnom kontaktu sa većinom od 65 francuskih kompanija koji posluju u Srbiji i Crnoj Gori, ekonomska odeljenje aktivno učestvuje u povezivanju lokalne francuske poslovne zajednice, preko francuskih poslovnih klubova u Srbiji i Crnoj Gori, čiji rad aktivno podržava, oslanjajući se na svoje savetnike za spoljnu trgovinu na lokalnom nivou.

Adresa i kontakti
Zmaj Jovina 11
11 000 Beograd
Srbija

Objavljeno 09/10/2017

gore