Predstavljanje ekonomskog odeljenja, kontakti [fr]

Zaposleni u odeljenju

Ekonomsko odeljenje ambasade Francuske u Beogradu vodi Jean-Pierre GASTAUD (Žan-Pjer GASTO), savetnik za ekonomiju i privrednu, i ima četvoro zaposlenih.

Više informacija ćete pronaći na organizacionoj šemi :

Word - 26 ko
(Word - 26 ko)

Misija

Ekonomsko odeljenje ambasade (A) pruža informacije iz oblasti ekonomije i trgovine i (B) pruža usluge podrške francuskim kompanijama. Njihove nadležnosti obuhvataju teritorija Srbiju (bez Kosova) i Crnu Goru.

A / Kada su u pitanju poslovi informisanja, ekonomska odeljenje sa pažnjom prati zbivanja u oblastima ekonomije i trgovine ekonomije u Srbiji i Crnoj Gori i prati trendove na tržištima. Na svojoj veb stranici objavljuje informacije od opšteg interesa, kao i obaveštenja o svim segmentima aktivnosti u oblastima ekonomije i trgovine.

B / Glavni zadatak ekonomskog odeljenja je da informiše i savetuje francuske kompanije u procesima istraživanja tržišta i dolaska na tržište. Kompanije koriste savetodavne usluge zaposlenih, u skladu sa njihovim nadležnostima.

Međunarodni volonteri

Odeljenje takođe pruža administrativnu podršku i upravne poslove vezane za međunarodne volontere pri preduzećima u Srbiji i Crnoj Gori.

Aktivnosti

U stalnom kontaktu sa većinom od 65 francuskih kompanija koji posluju u Srbiji i Crnoj Gori, ekonomska odeljenje aktivno učestvuje u povezivanju lokalne francuske poslovne zajednice, preko francuskih poslovnih klubova u Srbiji i Crnoj Gori, čiji rad aktivno podržava, oslanjajući se na svoje savetnike za spoljnu trgovinu na lokalnom nivou.

Za više informacija o aktivnosti Ekonomskog odeljenja u Srbiji, posetite njihovu internet stranicu :

PNG

Adresa i kontakti

Ekonomsko odeljenje
Zmaj Jovina 11, 11 000 Beograd
Tel : + 381 11 302 36 20
Da nas kontaktirate mejlom, kliknite ovde
Sajt : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/RS

Objavljeno 04/07/2018

gore