Misija odbrane, predstavljanje i kontakti [fr]

O misiji odbrane

Vojni izaslanik / Šef misije za saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane : potpukovnik Filip DELSOL

Pomoćnik vojnog izaslanika: zastavnik prve klase Stefan VERIJE

Izaslanik odbrane potpada pod nadležnost ministra odbrane i predstavlja sve uprave Ministarstva za velike oblasti bilateralnih odnosa iz domena odbrane : razmene, posete delegacija, saradnju, obuku, promovisanje francuske politike i industrije u oblasti odbrane.

Izaslanik odbrane radi pod nadležnošću ambasadora čiji je savetnik za pitanja odbrane.

Vojna saradnja između Francuske i Srbije je određena godišnjim planom saradnje koji definiše aktivnosti za narednu godinu. Izaslanik odbrane definiše svoju saradnju na osnovu smernica Generalne direkcije za međunarodne i strateške odnose DGRIS. Većina aktivnosti se odnosi na obuku kadrova u Francuskoj (Ratna škola), na ekspertize u oblasti doktrine i simulacije, kao i na obuku iz francuskog jezika u vojnoj sredini. Ove aktivnosti finansira Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove / Uprava za saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane DCSD, iMinistarstvo odbrane (EMA/PRIM). Misija odbrane učesstvuje i u odvijanju ili u osmišljavanju značajnog broja aktivnosti vezanih za sećanje na dva svetska rata.

Izaslanik odbrane ima iste nadležnosti na nerezidencijalnoj osnovi u Bosni i Hercegovini, koju posećuje više puta godišnje i u kojoj se saradnja uglavnom odnosi na nastavu francuskog jezika u vojnom okruženju.

Vojna saradnja između Francuske i Srbije je određena godišnjim planom saradnje koji definiše aktivnosti za narednu godinu. Misija odbrane definiše svoju saradnju na osnovu smernica Generalne direkcije za međunarodne i strateške odnose DGRIS. Većina aktivnosti se odnosi na obuku kadrova u Francuskoj (Ratna škola), na ekspertize u oblasti doktrine i simulacije, kao i na obuku iz francuskog jezika u vojnoj sredini. Ove aktivnosti finansira Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove / Uprava za saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane DCSD, i Ministarstvo odbrane (EMA/PRIM).

Izaslanik odbrane ima iste nadležnosti na nerezidencijalnoj osnovi u Bosni i Hercegovini, koju posećuje više puta godišnje i u kojoj se saradnja uglavnom odnosi na nastavu francuskog jezika u vojnom okruženju.

Kontaktirajte nas

Poštanska adresa ako nam pišete iz Francuske :
Monsieur l’Attaché de défense près l’ambassade de France à Belgrade
16 bis Avenue Prieur de la Côte d’Or
CS 40300
94114 ARCUEIL CEDEX

Poštanska adresa ako nam pišete iz Srbije, ili iz inostranstva:
g. Izaslanik odbrane
Pariska 11
11000 BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA

Telefon, faks i mejl :
Tel. : + 381 11 302 35 00
Faks : + 381 11 302 35 40
mejl : defense.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Korisni linkovi

FRANCUSKA

Ministarstvo odbrane

JPEG

Instutucije:

JPEGJPEGJPEGJPEG

JPEGJPEGJPEG JPEG

Ustanove:

JPEG JPEG

Legija stranaca:

JPEG JPEG JPEG

Komisije:

JPEG JPEG

Štampa u oblasti odbrane:

JPEG JPEGJPEG

SRBIJA

Ministarstvo odbrane:

JPEG

Vojska Srbije:

JPEG

Stručna štampa:

JPEG

Objavljeno 04/07/2018

gore