Prenositi sećanje na Holokaust i masovne zločine na Balkanu [fr]

Memorijal Holokausta (Pariz) okupio je od 8. do 10. januara 2019. godine u Francuskom institutu u Beogradu 45 nastavnika istorije u srednjim školama, koji dolaze iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije (FYROM) i Srbije. Ovi nastavnici su učestvovali na trodnevnom seminaru pod naslovom „Holokaust kao polazište”, koji je imao za cilj razmenu mišljenja sa međunarodno priznatim istoričarima o stanju istoriografskog istraživanja o Holokaustu na Balkanu, i masovnim zločinima počinjenim tokom Drugog svetskog rata protiv civila drugih zajednica. Ovaj program se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i podršku ministarstava obrazovanja različitih zemalja koje su bile predstavljene i koja su omogućila nastavnicima da učestvuju u ovom programu, na dobrovoljnoj osnovi.

Frederik Mondoloni, ambasador Francuske u Srbiji, govorio je na otvaranju ovog seminara kako bi pozdravio posvećenost prisutnih nastavnika i njihov neophodan doprinos prenošenju istorijskih činjenica, zasnovanih na izgradnji zajedničkih umerenih standarda.

Prijem u čast svih saradnika na ovom projektu upriličen je u sredu, 9. januara u Rezidenciji Francuske, u prisustvu, pored ostalih učesnika, ambasadora Nemačke i Izraela i direktora kancelarije Saveta Evrope u Srbiji. Ambasador Francuske podsetio je da su obuka nastavnika, kao i predavanja koja oni drže učenicima, od krucijalne važnosti kako bi se sprečilo iskušenje instrumentalizacije istorije u nacionalne, nacionalističke ili političke svrhe, a i izbegla pošast negacionizma i relativizacije. Direktor za međunarodne odnose Memorijala Holokausta, Bruno Boaje, sa svoje strane je istakao izuzetno dobronamernu podršku koju je ovaj program imao od ministarstava obrazovanja navedenih zemalja, kao i doprinos ovog programa izgradnji potrebnih naučnih uslova kako bi se pristupilo i masovnim zločinima nad civilima koji su se dogodili tokom 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji.

publie le 16/01/2019

hautdepage