Prijem pedesetak mladih srpskih studenata koji odlaze na studije u Francusku

U ponedeljak 13. juna Ambasada Republike Francuske i Francuski institut pozvali su na seminar pripreme za odlazak u Francusku preko 50 srpskih studenata, među kojima i 20 stipendista Vlade Republike Francuske koji u septembru 2016. godine kreću na studije u Francusku.

Gospođa Kristin Moro, ambasador Francuske u Srbiji, istakla je lično i profesionalno bogatstvo koje će ovi studenti iskusiti u Francuskoj, pridružujući se velikoj porodici od 290 000 inostranih studenata iz celog sveta : oni će postati deo visokoobrazovnog sistema koji prati evoluciju sveta, zahvaljujući svojoj otvorenosti, koja nailazi na sve veće međunarodno priznanje, kao i razvoju veza sa preduzećima.

Gospođa ambasador je podvukla da je zapošljavanje studenata jedan od prioritetnih zadataka visokoobrazovnih ustanova koje profesionalizuju nastavu, uvode obavezne stručne prakse ili sticanje praktičnog znanja u preduzeću. Na primer, ako stopa zapošljavanja studenata, koji su završili neki univerzitetski studijski program u Francuskoj, zavisi od oblasti, za one koji su stekli Master diplomu ta stopa je 90 %.

Na kraju, gospođa ambasador je podsetila da Francuska mnogo ulaže u svoje studente, kako francuske tako i inostrane, 6,9 % BDP-a odlazi na troškove obrazovanja. Država u proseku finansira 11 740 € po studentu godišnje, da bi svim studentima garantovala pristup studijskim programima u državnim visokoškolskim ustanovama.

JPEG

Objavljeno 15/06/2016

gore