Prijem u rezidenciji za stipendiste francuske vlade, stažiste i diplomce francuskog visokoobrazovnog sistema

JPEGAmbasador je u sredu, 28. novembra 2007. priredio prijem u rezidenciji koji je okupio stupendiste francuske vlade koji su u nekom periodu boravili u Francuskoj na jednogodisnjim postdiplomskim studijama ili na kracem stazu.

Oko dvesta osoba odazvalo se pozivu ambasadora. Prijem je organizovan sa ciljem da se stvori jedno udruzenje koje ce da okupi sve one koji poseduju diplomu francuskog visokog skolstva i koji zele da obnove svoje kontakte sa Francuskom.

JPEG

U tu svrhu, postojece udruzenje (ADEF - Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema) ce se prosiriti i postati novi institucionalni partner ambasade i FKC kako bi se stvorila sto sira frankofona mreza...

Objavljeno 05/12/2007

gore