Priprema za korišćenje fondova za ruralni razvoj Evropske unije

Ambasada je 3. decembra organizovala seminar, u saradnji između ministarstava poljoprivrede i agencija za agrarna plaćanja Francuske, Srbije i Hrvatske. Razgovori između eksperata odnosili su se na upotrebu raspoloživih evropskih fondova za ruralni razvoj, pre kao i nakon pristupanja Evropskoj uniji.

JPEG

JPEG

Državni sekretar za poljoprivredu, gdin Danilo Golubović, zahvalio je Francuskoj na njenoj podršci za pripremu pristupnih pregovora kao i za upravljanje evropskim fondovima. Ovi predpristupni fondovi namenjeni su pre svega modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava i prerambene industrije.

JPEG

Ambasador Francuske, gđa Kristin Moro, naglasila je da pripreme nadležnih institucija treba još više pojačati kako bi se osigurala apsorpcija raspoloživih fondova koji će biti dostupni srpskim poljoprivrednicima. Napomenula je da će Francuska nastaviti da podržava Srbiju i da će promovisati svaku razmenu primera dobre prakse vezano za ovu tematiku.

Govor koji je ambasadorka održala na otvaranju možete preuzeti ovde

PDF - 254.1 ko
(PDF - 254.1 ko)

Objavljeno 05/12/2014

gore