Priznanje srpskim poslenicima kulture [fr]

G. Nikola Faj, otpravnik poslova Francuske ambasade u Srbiji, uručio je Orden umetnosti i književnosti eminentnim predstavnicima i poslenicima kulture u Srbiji na svečanosti u rezidenciji ambasade.

Ustanovljen 2.maja 1957, Orden umetnosti i književnosti dodeljuje se onim ličnostima koje su se istakle umetničkim ili književnim stvaralaštvom i značajno doprineli kako umetnosti i književnosti Francuske, tako i celokupnoj svetskoj umetničkoj i kulturnoj sceni. Odlikovanje ima tri ranga - rang viteza, oficira i komandora.

Gospođa Jovanka Višekruna Janković j je priznata pijanistkinja koji nastupa na mnogim scenama u Srbiji i inostranstvu. Inspirisana programom « Long career development program » čiji je i sama bila deo u Banfu (Kanada) osnovala je "ArtLink" koji podržava karijeru mladih talenata. Pokrenula je i izvrstan festival na kome redovno nastupaju mladi talenti iz Francuske. Njenim posredstvom, mladi umetnici iz Srbije i Francuske dobijaju značajnu podršku za stvaranje međusobnih veza i doprinesu uticaju i jačanju obeju kulturnih sredina.

G Ivan Medenica je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Boravio je u Parizu u više navrata dok je pripremao svoj doktorat. Dramaturg, pozorišni kritičar brojnih dnevnih i nedeljnih listova i časopisa, potpredsednik Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, preveo je i priredio delo francuskog dramaturga Bernarda Mariea Koltesa "U samoći pamučnih polja". Od 2015. godine je na funkciji umetničkog direktora međunarodnog festivala BITEF u Beogradu. Odličan poznavalac savremenog francuskog pozorišta i francuskog jezika, Ivan Medenica je nezaobilazna karika francusko srpskih kulturnih veza.

G Milan Savić je muzičar, saksofonista i umetnički direktor SAXperience festivala. Izvodio je dela najistaknutijih savremenih kompozitora kao što su Ivan Jevtić, Aleksandar Sedlar i Ante Grgin. 2013m osnovao je festival SAXperience Beograd koji doživljava veliki uspeh od samog početka. 2015, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji i Societe Generale banke u Srbiji, osmislili ste Tour de Sax kojim decentralizujete svoj festival kroz organizovanje koncerata u desetak gradova Srbijem od Novog Pazara do Sombora. Pored muzičkog talenta, vizije i odlične strategije kulturnog razvoja, koja uključuje posredovanje, Milan Savić je pravi primer izuzetne vitalnosti francusko-srpske kulturne saradnje.

Svečanošću je je još jednom potvrđen kvalitet kulturnih odnosa između Francuske i Srbije, zasnovan, između ostalog, i na dugoročnoj saradnji, zalaganju i posvećenosti odlikovanih.

Objavljeno 03/07/2018

gore