Prodaja vozila Citroen C8/2005/174.400 km

Francuska Ambasada u Beogradu će u utorak, 22. jula 2014. godine, po ishodu licitacione procedure, prodati sledeće vozilo:

-  CITROEN C8- boja metalik siva
-  Godina proizvodnje : 2005.godina
-  Broj pređenih kilometara: 174.440 km

Poslednji dan za prijem ponuda je 21. juli 2014. godine:

Uslovi prodaje:

Vozilo će biti prodato u viđenom stanju.

Vozilo je parkirano ispred Francuske Ambasade (Gračanička Ulica br.2).

Etape prodaje su sledeće:

-  Od 1. jula do 21. jula 2014. godine kada je i krajnji rok za predaju ponuda (2 koverte, ponuda u prvoj zatvorenoj koverti koju treba staviti u drugu kovertu koju takođe treba zatvoriti i na kojoj treba obavezno naznačiti „PONUDA ZA VOZILO – NE OTVARATI“).

Tu kovertu treba naslovitit na
Mme Benoîte DOMINGUEZ-BELEY
S.C.G.
Ambasada Francuske u Beogradu (Srbija)
Pariska 11 - 11000 Beograd

-  22. jula 2014. godine, sastanak komisije i otvaranje ponuda

-  23. jula 2014. godine : obaveštenje i objavljivanje liste učesnika na licitaciji

-  Od 24. jula do 25. jula 2014. godine : uplata u gotovini u računovodstvu Francuske Ambasade u Beogradu najviše ponuđene sume na koju treba dodati i plaćanje takse od 6% ponuđene cene.

Objavljeno 01/07/2014

gore