Prodaja vozila Renault Kangoo 1.5 DCI EXPRESSION

Francuska Ambasada u Beogradu, na osnovu člana A 113 o prodaji predmeta u državnoj svojini, izlaže prodaji sledeće vozilo :

• Renault Kangoo 1.5 DCI EXPRESSION
• Boja siva metalik
• Prva registracija : 2006. godina
• Broj pređenih kilometara : 167 793 km
• Vozilo je nedavno oštećeno

Poslednji dan za dostavljanje ponuda je ponedeljak 4 jun 2018 do 15 časova.

Uslovi prodaje :

Vozilo se nalazi na parkingu Renault servisa « Hit Auto » na Novom Beogradu, i prodaje se u viđenom stanju.

Prodaja se obavlja po sledećem kalendaru :
• Od četvrtka 24. maja do ponedeljka 4. juna 2018. godine, kada je i krajnji rok za predaju ponuda. Predati dve koverte : ponudu u zatvorenoj koverti koju treba staviti u drugu kovertu koju takođe treba zatvoriti i na kojoj treba naznačiti « PONUDA ZA VOZILO – NE OTVARATI »

• Tu kovertu treba nasloviti na :
Mme Rebecca BOURGIN, S.C.G. Ambasada Francuske u Beogradu, Pariska 11. 11000 BEOGRAD
• Utorak 5. jun 2018. godine : sastanak komisije i otvaranje ponuda
• Sreda 6. jun 2018. godine : najbolji ponuđač će biti lično obavešten
• Od 13. do 14. juna 2018. godine : uplata u gotovini u računovodstvu Francuske Ambasade u Beogradu najviše ponuđene sume na koju treba dodati i plaćanje takse od 6% ponuđene cene.

Objavljeno 24/05/2018

gore