Promocija francuskog jezika: Ceremonija zatvaranja dvogodišnjeg regionalnog projekta (350 000€) – 10. novembar 2020. [fr]

Program FSPI (Fond za solidarnost za inovativne projekte, civilna društva, frankofoniju i ljudski razvoj) « Jačanje dvojezične nastave na francuskom jeziku na Zapadnom Balkanu » započeo je ubrzo nakon posete predsednika Francuske Republike Srbiji, u julu 2019. godine i veoma je doprineo dinamičnosti naše pedagoške i edukativne politike na Zapadnom Balkanu. Uloženo je 350 000€ bilo kako bi se francuski jezik promovisao u Bosni, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

U Srbiji je realizovano nekoliko velikih projekata u kojima je učestvovalo oko 100 000 polaznika: na leto 2020. je, kao starteški veoma važna etapa u učenju francuskog kao drugog stranog jezika, stvorena mreža škola Volim francuski-J’aime le français, modernizovano je sedam bilingvalnih odeljenja (donacijom pedagoškog materijala i jačanjem kompetencija profesora koji predaju francuski jezik ili druge predmete na francuskom jeziku), a održavani su i časovi francuskog za funkcionere iz srpske administarcije.

Uspešnost svih ovih programa leži u njihovoj mogućnosti da se obrati širokom dijapazonu ljudi različitog uzrasta - počev od predškolskog u vrtićima, pa sve do profesionalnih usavršavanja.

Desetak govornika prisustvovalo je seminaru na kome je istaknuta važnost svake od etapa u učenju francuskog jezika.

Ceremonija zatvaranja za Srbiju održana je 10. novembra u III beogradskoj gimnaziji, u hibridnom obliku, u prisustvu Ambasadora i državnog sekretara Zorana Kasalovića koji je u svom govoru podržao aktivnosti Francuske Ambasade koje se tiču njene edukativne politike u Srbiji.

JPEG

JPEG

publie le 17/11/2020

hautdepage