Regionalna kancelarija za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi

Regionalna kancelarija za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi, osnovana 2004. godine je međuresorsko telo regionalne nadležnosti. Od 01. septembra 2012, kancelarija se nalazi u Beogradu, u okviru ambasade Francuske. Kancelarija je nadležna za trinaest zemalja, pokrivajući zonu od Slovenije na zapadu do Turske na istoku, odnosno od Moldavije na severu do Kipra na jugu.

Kancelariju čine tri rukovodeća lica i dve asistentkinje :

- Konstantin Prevelakis (Constantin Prevelakis, diplomata koordinator kancelarije
- Pjer Bele (Pierre Bellet), francuski tužilac nadležan za pravosudnu saradnju,
- carinski ataše
- Aleksandra Đurić (asistentkinja diplomate koordinatora kancelarije)
- Olga Marković (asistentkinja carinskog atašea)

Osnovni zadatak kancelarije je praćenje fenomena koji su vezani za kriminal u regionu a sa potencijalnim posledicama po Francusku, što predstavlja osnovu za analize stanja na terenu, za aktivnosti podizanja svesti o toj temi i za saradnju. Poslednje u nizu aktivnosti kancelarije bile su usmerene na trgovinu ljudima (identifikovanje žrtava), trgovinu falsifikovanim lekovima i trgovinu oružjem.

Pored redovnih kontakata sa nadležnim organima u regionu, kancelarija tesno saradjuje sa specijalizovanom diplomatskom mrežom u regionu (policijski ataše, carinski atašei, sudije, savetnici, stručnjaci...), sa državnom upravom u Francuskoj (policija, sudstvo, uprava carine...), kao i sa multilateralnim organizacijama aktivnim u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova (ONUDC, Evropska Komisija, Selec iz Bukuresta...)

Elektronska pošta : pole.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Telefon: +381.11.302.36.99

Telefaks: +381.11.302.36.96

Objavljeno 13/09/2018

gore