Regionalni seminar o borbi protiv terorizma i radikalizacije na Zapadnom Balkanu [fr]

Od 1. do 2. oktobra 2019. u Beogradu je održan regionalni seminar o borbi protiv terorizma i radikalizacije na Zapadnom Balkanu.

U organizaciji regionalnog atašea za unutrašnju bezbednost i atašea za unutrašnju bezbednost za Srbiju, ovaj seminar je okupio predstavnike francuske ambasade, i posebno regionalne ekspertske kancelarije centra za bezbednost u jugoistočnoj Evropi, regionalnog pravosudnog oficira za vezu, sve važnije francuske aktere u borbi protiv terorizma i radikalizacije (UCLAT, CIPDR, SCRT, DGSI), stručnjake iz svih zemalja Zapadnog Balkana, kao i iz Bugarske i Grčke, predstavnike agencije Fronteks, UNODC-a i Europola.

Skup je otvorio francuski ambasadori u Srbiji,a zatvorio Vladimir Rebić, direktor policije Srbije, i omogućio da se kroz prezentacije i okrugle stolove razgovara o radikalizaciji kao pretnji kako u svetu, tako i u Francuskoj i na Balkanu, kao i o sredstvimaa otkrivanja i borbe protiv ove pojave. Bilo je reči i o fenomenu stranih boraca u terorističkim grupama i problemu njihovog eventualnog povratka u matične države.

Seminar je bio prilika da prisutne delegacije podele i razmene iskustva i različite prakse vezane za ovu problematiku.

publie le 02/06/2020

hautdepage