STIPENDIJE ZA JEDNOGODIŠNJE STUDIJE U FRANCUSKOJ - Rok podnošenja kandidature je produžen do 20. februara 2009!

Francuska Vlada dodeljuje za univerzitetsku 2009/2010 godinu stipendije za posle-diplomske studije (Master II) u trajanju od godinu dana i to u sledećim oblastima :

- Prirodnih nauka ( fizike, hemije, biologije, matematike ...)
- Ekonomije i upravljanja
- Prava
- Lingvistike
- Književnosti
- Društvenih nauka (filozofije, istorije, politickih nauka...)
- Arhitekture
- Umetnosti

Sa posebnom pažnjom će se razmatrati zahtevi iz tehničkih i prirodnih nauka, kao i iz oblasti vezanih za razvij evropske unije.

Potrebno je imati (u momentu podnošenja kandidature) završene četverogodišnje univerzitetske studije (Master I).
Takođe se zahteva dobar nivo francuskog jezika.

Zainteresovani kandidati treba da do 20. februara 2009. dostave motivaciono pismo na francuskom (sa detaljnim opisom predvidjenih studija u Francuskoj kao i na koji način će se iste uklapaiti u profesionalno napredovanje studenta, sa naznakom francuskog univerziteta, (odseka studija – Master II) sa kojim je već uspostavljen kontakt. Treba priložiti i detaljnu biografiju, kopiju i prevod zadnje stečene diplome, uz eventualne preporuke koje bi potpomogle samu kandidaturu. Sve dostaviti na sledeću adresu:

Odeljenje za saradnju i kulturnu aktivnost
Francuske Ambasade u Srbiji
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd
(e-mail: scac@ccf.org.yu)

Neće se razmatrati zahtevi kandidata koji se već nalaze na univerzitetskim studijama u Francuskoj.

Objavljeno 22/12/2009

gore