Sajam studija u Francuskoj

U saradnji sa Campus France, francuskom agencijom koja se bavi promocijom francuskog visokog školstva, Francuski institut u Srbiji organizovao je sajam 4. novembra na Univerzitetu u Beogradu kako bi ponudio studentima iz Srbije sva korisna obaveštenja o studijama u Francuskoj kao i o frankofonim studijskim programima na Balkanu.
Sajam je u holu rektorata okupio predstavnike francuskih univerziteta i visokih škola, kao i rukovodioce frankofonih studijskih programa u Srbijii i na Balkanu. Ilustrovao je svu raznolikost kako predstavljenih programa tako i ustanova koje primaju studente: inženjerske i visoke trgovačke škole, studijske programe iz oblasti prava, političkih nauka, književnosti, društvenih nauka, kulture itd.
Izuzetnost francuskih studijskih programa počiva na nacionalnoj mreži od nekih 3.500 državnih i privatnih ustanova. Nije slučajno što je Francuska među zemljama koje prihvataju najveći broj stranih studenata u svetu: studije su kvalitetne, nisu skupe (upisnina iznosi nekoliko stotina evra na državnim univerzitetima), strani studenti imaju ista društvena prava kao i francuski.

Ambasador Francuske koja je otvorila ovu manifestaciju uz rektora podvukla je da bi Francuska želela da se broj srpskih studenata koji studiraju u Francuskoj poveća.
Najzad, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji iskoristili su ovaj događaj da otvore novu kampanju za dodelu stipendija za univerzitetsku 2015 - 2016. godinu, koja će trajati do 5. marta 2015. Tom prilikom, ambasador je podsetila da je mobilnost studenata jedan od prioriteta Ambasade koja odvaja 35 posto svog budžeta za finansiranje stipendija.

Objavljeno 09/04/2018

gore