Saradnja Francuske i Srbije u borbi protiv radikalizacije [fr]

Ambasada Francuske u Srbiji, u saradnji sa gradskim organima Novog Pazara i OEBS-om, organizovala je 3. novembra seminar o prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma na lokalnom nivou. Seminar je otvorio gradonačelnik Novog Pazara, g Nihat Biševac.

Ovaj seminar je omogućio razmenu informacija i iskustava između učesnika, među kojima su u Novom Pazaru bili i stručnjaci francuskog ministarstva unutrašnjih poslova. Prefekt Olivije de Mazjer, koji rukovodi operativnim štabom za prevenciju terorizma u Parizu, predstavio je francuski sistem za prevenciju radikalizacije. Ataše za unutrašnje poslove, g Filip Feliks-Unčanin i koordinator kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi, predstavili su francuski sistem za prevenciju kriminala na nivou lokalnih samouprava.

Brojni predstavnici civilnog društva, među kojima su bili i Forum 10, Urban In, Damad, Sandžački centar za zaštitu ljudskih prava i sloboda, diskutovali su o stavovima civilnih društava prema radikalizaciji i nasilju.

Ukazalo se da je, pored neophodnosti represivnih i pravnih mera, jedan drugi oblik delovanja - posebno u vidu prevencije - takođe obavezan činilac u predupređivanju radikalizacije i stigmatizacije, kroz jačanje društvene kohezije i dijaloga.

Iz ove diskusije proizašao je čitav niz konstatacija i preporuka za efikasnu borbu protiv ove pojave : značaj da se i porodice uključe u rad na jačanju svesti o radikalizaciji, osnaživanje kapaciteta za komunikaciju, davanje reči mladima i uverenje da i oni mogu umnogome da doprinesu ovoj borbi; očuvanje budnosti i zajednički i umrežen rad na tome da se mladima ponude perspektive, posebno u vidu društvenog i ekonomskog razvoja.

JPEG
Nihat Biševac, predsednik opštine Novi Pazar, otvara seminar

publie le 10/07/2018

hautdepage