Saradnja između Državnog saveta i Upravnog suda Srbije

Ambasada Francuske je organizovala 28. septembra 2015. seminar u partnerstvu sa Upravnim sudom Srbije. Trojica francuska stručnjaka iz Državnog saveta i Apelacionog upravnog suda u Versaju došla su da predstave sudijama Upravnog suda Srbije funkcionisanje upravnog pravosuđa u Francuskoj.

Cilj saradnje između Francuske i Srbije u oblasti upravnog pravosuđa je da se pomogne uspostavljanje Apelacionog upravnog suda u Srbiji. Ova saradnja je bila okvirna tema za nekoliko diskusija, posebno prilikom studijskih poseta Državnom savetu, Upravnom sudu i Apelacionom upravnom sudu u Parizu.

Seminar su otvorili predsednica Upravnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i ambasadorka Francuske.

Sutradan je organizovan i okrugli sto sa članovima radne grupe koja je zadužena za reformu upravnog pravosuđa kako bi se došlo do precizne i kompletne koordinacije povodom asistencije Srbiji u izradi reformi koje treba da vode na drugom nivou nadležnosti u oblasti upravnog pravosuđa.

JPEG

Pedesetak prisutnih u publici -sve sudije Upravnog suda u Srbiji, kao i nekoliko sudija Vrhovnog kasacionog suda.

JPEG
Gosti iz Francuske: Lik Brijan, Timote Pari i Nikola Šajvijal

publie le 16/06/2020

hautdepage