Saradnja u Pravosuđe i bezbednost [fr]

U oblasti bezbednosti, Francuska dela u Srbiji preko:

  • Službe za unutrašnju bezbednost;
  • Francuske ekspertske kancelarije za bezbednost u jugoistočnoj Evropi;
  • Službi sudije za vezu i carinskog atašea koji takođe doprinose radu kancelarije.

Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije

Služba za unutrašnju bezbednost na godišnjem nivou organizuje desetak aktivnosti obuke u Srbiji koju vrše francuske službe, posete ili staževe srpskih službenika u Francuskoj.

Ove aktivnosti omogućavaju da se bolje upoznaju naši sistemi zahvaljujući razmenama iskustava srpskih i francuskih snaga unutrašnje bezbednosti posebno u oblasti terorizma, organizovanog kriminala ili imigracije.

JPEG JPEG
7. juna 2019, RAID je organizovao obuku SAJ-a (srpske interventne grupe) čijem su završetku prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Srbije i ambasador Francuske u Srbiji. Na slici levo, ministar i ambasador pozdravljaju pripadnike SAJ-a, na slici desno, vežba oslobađanja talaca.

Ambasada promoviše francuski jezik kroz časove francuskog jezika koji su namenjeni pripadnicima snaga unutrašnje bezbednosti Srbije, posebno pripadnicima policije i žandarmerije.

Francusko-srpska saradnja u oblasti unutrašnje bezbednosti se takođe razvija u operativnoj oblasti u okviru istraga koje vrše snage srpske i francuske policije. U 2019, Služba za unutrašnju bezbednost je bila veza između srpskih i francuskih vlasti tokom 123 istrage uključujući i saradnju sa sudijom za vezu u okviru međunarodnih istraga ili zahteva za izručenje.

Inicijativa protiv korišćenja i trgovine lakim i malokalibarskim naoružanjem na Balkanu

Od juna 2017. godine, Francuska, zajedno sa Nemačkom, predsedava inicijativom protiv korišćenja i trgovine lakim i malokalibarskim naoružanjem na zapadnom Balkanu, što je dovelo do usvajanja u julu 2018. godine regionalne mape puta koja definiše sedam glavnih ciljeva na koje se vlade u regionu obavezuju da će postići do 2024. godine.

  • uspostavljanje usklađenog zakonodavstva sa evropskim regulatornim okvirom i standardizovano u regionu ;
  • uspostavljanje politika i praksi utemeljenih na dokazima i obaveštajnim podacima;
  • znatno smanjenje nedozvoljenih tokova oružja, municija i eksploziva u zapadni Balkan, unutar i izvan njega ;
  • znatno smanjenje ponude, potražnje i zloupotrebe oružja ;
  • znatno smanjenje broja vatrenog oružja u nelegalnom posedu ;
  • znatno smanjenje zaliha oružja i viška municija;
  • smanjenje rizika širenja i preusmeravanja oružja, municije i eksploziva.

Ova mapa puta će omogućiti da se ispuni veliki bezbednosni izazov za region i da se olakša integracija Srbije – kao i ostalih zemalja zapadnog Balkana- u Evropsku Uniju (poglavlja koji se tiču vladavine prava i bezbednosti).

Pored političke podrške inicijativi, Francuska pruža tehničku podršku Srbiji u sprovođenju mape puta, posebno kroz donaciju softvera za balističko praćenje EVOFINDER, koji će omogućiti organima Srbije da ojačaju svoje kapacitete za istrage i za saradnju sa evropskim državama koje koriste taj program.

Dijalog o bezbednosti

Francuska razvija saradnju sa državnim organima i civilnim društvom u Srbiji o bezbednosnim izazovima u Evropi. Francuska svake godine učestvuje na Beogradskom forumu za bezbednost, na kome su govorili u oktobru 2019. godine direktor za kontinentalnu Evropu i bivši ambasador u Srbiji Frederik Mondoloni kao i profesor geopolitike i bivši ambasador Mišel Fuše.

Pored toga, Institut za visoke studije za nacionalnu odbranu (IHEDN) je organizovao u maju 2019. godine u Parizu prvu međunarodnu sesiju za Balkan, na kojoj je učestvovalo tridesetak polaznika iz svih zemalja jugoistočne Evrope, od kojih je šestoro bilo iz Srbije, i koji su imali priliku da diskutuju sa najboljim francuskim specijalistima o vezi između bezbednosti i integracije Balkana u Evropsku Uniju. Delegacija dvadesetak polaznika IHEDN-a je posetilo Beograd u oktobru 2019. godine u okviru studijske posete na Balkanu.

publie le 10/06/2020

hautdepage