Sastanak francusko-srpske radne grupe u oblasti poljoprivrede

Predstavnici francuskog i srpskog Ministarstva poljoprivrede su se susreli 5. februara kako bi napravili bilans bilateralnog sporazuma koji je potpisan u martu 2012, a koji ima za cilj da se ojača bilateralna saradnja u okviru približavanja Srbije Evropskoj uniji.

Državni sekretar, g. Danilo Golubović, je održao pozdravni govor prilikom ovog sastanka i zahvalio se Francuskoj na uspostavljanju brojnih aktivnosti saradnje koje jačaju pripreme Srbije za Zajedničku poljoprivrednu politiku. Ambasador Francuske, gđa Kristin Moro, je podsetila na značaj francuskih investicija u oblasti poljoprivrede i prehrambene proizvodnje i pozvala na jačanje dijaloga kako bi se poboljšala poslovna klima u ovom sektoru.

Prilikom veoma bogate razmene mišljenja koja je usledila, predstavnici francuskog Ministarstva poljoprivrede su iznova potvrdili da su raspoloženi da podrže srpske kolege prilikom uspostavljanja zakonodavnog okvira i potrebnih struktura za preuzimanje i primenu pravnih tekovina EU.

Na marginama ovog sastanka, otvoreni su tehnički razgovori kako bi se razvile ekonomske razmene, a parafirani su i sanitarni sertifikati koji olakšavaju razmenu proizvoda životinjskog porekla između Francuske i Srbije.

Objavljeno 14/02/2018

gore