Seminar o Državnoj pomoći u Kancelariji za evropske integracije

Ambasada Francuske, u partnerstvu sa Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije (SEIO), organizovala je 11. i 12. oktobra seminar o Državnoj pomoći. Dva eksperta iz SGAE (Generalni sekretarijat za evropske poslove), dugogodišnji partneri SEIO, došla su da predstave institucionalni i regulatorni okvir za Državnu pomoć u Francuskoj. Prisutni su bili gđa Mari-Elen Ofre, zamenik rukovodioca Sektora za unutrašnje tržište, potrošače, konkurenciju, državnu pomoć i naoružanje, i gdin Bertran Žeano (rukovodilac sektora).

Seminar je omogućio predstavljanje institucionalnog i regulatornog okvira koji se primenjuje u Francuskoj učesnicima iz Komisije Republike Srbije za kontrolu Državne pomoći, kao i predstavnicima glavnih ministarstava koja se bave ovom tematikom. Predstavljeni su složeni odnosi između država članica, Komisije i primalaca pomoći. Neki vidovi pomoći su posebno bili obrađeni, kao na primer pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije, pomoć preduzećima u poteškoćama, kao i pomoć u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Saradnja između Francuske i Srbije u oblasti Državne pomoći deo je procesa usaglašavanja Srbije sa evropskim direktivama koje potpadaju pod ekonomske kriterijume Evropske integracije, definisane u Kopenhagenu na sledeći način, "funkcionalna tržišna ekonomija, kao i sposobnost da se izdrži pritisak konkurencije i snaga tržista unutar Unije ". Podsećamo da je Ambasada Francuske angažovala francuskog stručnjaka, savetnika za pregovore sa Evropskom unijom, posebno u preuzimanju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti ekonomije, raspoređenog pri Kancelariji za evropske integracije.

JPEG

JPEG

publie le 10/07/2018

hautdepage