Seminar za nastavnike istorije u Srbiji na temu holokausta

Memorijal holokausta iz Pariza (Mémorial de la Shoah) i Ministarstvo prosvete Republike Srbije, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, nemačkog Ministarstva spoljnih poslova, Delegacije Evropske unije, " Claims Conference "i Jevrejske zajednice u Srbiji, organizuje 7, 8. i 9. oktobra obuku o istoriji vezanu za sećanje na holokaust i masovne zločine na Balkanu u Drugom svetskom ratu. Seminar u oglednoj osnovnoj školi Ribnikar okupio je četrdesetak srpskih nastavnika istorije i renomirane evropske istoričare koji se bave ovim pitanjima.

Seminar su otvorili ministar prosvete, Srđan Verbić, ambasador Francuske, Kristin Moro, nemački ambasador Aksel Ditman, predsednik Jevrejske zajednice Srbije, Ruben Fuks, i Direktor za međunarodne odnose Šoa Memoriala, Bruno Boaje.

Tokom svog govora, gospođa Moro je pozdravila posvećenost Ministarstva prosvete Republike Srbije ovoj saradnji, kao i nastavnika istorije. "Upravo je na nastavnicima odgovornost da pronađu prave reči kada se o ovim ozbiljnim pitanjima razgovara sa mladima, mladih kojima se formira svest i koje treba naučiti da tragaju za istinom i da u pritom budu na oprezu jer strasti ljudi iskrivljuju istinu."

Među govornicima su bili :
Žorž Bensusan, istoričar, urednik časopisa Revue d’histoire de la Shoah. Njegov rad se fokusira na antisemitizam u Evropi, jevrejske zajednice u arapskom svetu i sećanje na holokaust.

JPEG

JPEG

Joan Šaputo, predavač na Univerzitetu Paris III. Član Instituta Francuske, on pokušava da razume svet viđen očima nacista i upravo je objavio knjigu na temu "Zakon krvi, kako nacista razmišlja i deluje".
Milan Koljanin radi na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. On je specijalizovan za istoriju jevrejske zajednice u međuratnom periodu i njeno istrebljenje za vreme nacista. Njegova studija o logoru Staro sajmište su referenca u struci.
Goran Hutinec predaje istoriju na fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je represivne politike u ustaškoj državi na teritoriji NDH.
Tomislav Dulić predaje na Univerzitetu Upsaala u Švedskoj. Njegov rad se fokusira na komparativni pristup masovnim ubistvima u bivšoj Jugoslaviji na osnovu mikro-istorija.

Na kraju prvog radnog dana, ambasador Francuske organizovala je prijem u rezidenciji Francuske u čast svih učesnika .

Memorijal holokausta, mesto sećanja, muzej i centar za istraživanja je francuska referentna institucija u svetu u pogledu istorije holokausta i genocida dvadesetog veka. Unazad dve godine,iniciriao je za regionalnu saradnju na ovim pitanjima sa kreatorima politika Ministarstva prosvete sledećih zemalja: BJRM, Austrije, Hrvatske, Srbije i Slovenije.

JPEG

JPEG

publie le 17/06/2020

hautdepage