Seminari obuke ENA

U ponedeljak 5. novembra 2007. godine pocinje treci godisnji ciklus obuka namenjen visokim kadrovima javne uprave u Srbiji, finansiran od strane Francuske i realizovan u saradnji sa Francuskom nacionalnom skolom za administraciju (ENA).

JPEG

Ciklus obuka za 2007/2008 godinu ce se sastojati od 5 seminara u trajanju od po tri dana. Svih 26 polaznika ovih obuka su visoki kadrovi javne uprave u Srbiji (sekretari ministarstava, nacelnici odeljenja) i oni ce pratiti obuku ciji je cilj primena novih metoda u upravljanju ljudskim resursima.

Program obuka je realizovan u saradnji sa Sluzbom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Ciklus obuka bice otvoren u ponedeljak 5. novembra 2007. godine u 9 casova u sali « Beograd » u Palati Federacije.

Objavljeno 22/12/2009

gore