Šesti kongres pravnika Evrope i Mediterana - Beograd, 25. -26. septembar 2014.

Fondacija za kontinentalno pravo organizovala je, uz podršku Ministarstva pravde Republike Srbije, Pravnog fakulteta u Beogradu i Francuske ambasade u Srbiji, godišnji kongres pravnika Evrope i Mediterana na temu "Pravde i ekonomskog rasta", 25. i 26 septembra 2014. Ovaj događaj, koji je okupio brojne sudije, advokate, javne beležnike, sudske izvršitelje, univerzitetske predavače kao i stečajne upravnike i pravnike iz privrednih društava iz 15 zemalja Evrope, Magreba i sa Bliskog Istoka, bio je prilika za veoma sadržajne razgovore o mestu kontinentalnog prava pred izazovima koje pred profesiju stavljaju razvoj anglosaksonskog prava i potreba da se odbrani rimsko - germanski pravni model koji predstavlja zajednički pravni temelj Francuske i Srbije.

JPEG

Kongres je otvorio ministar pravde, g. Nikola Selaković, zajedno sa Patrikom Safarom, sudski izvršiteljem, Fransoa Boneom, otpravnikom poslova Francuske ambasade, Nenadom Vujićem, direktorom Pravosudne akademije i profesorom Simom Avramovićem, dekanom Pravnog fakulteta. Radionice i okrugli stolovi imali su za temu strulno obrazovanje predstavnika pravosudnih profesija, izvršenje sudskih odluka, borbu protiv korupcije, nove tehnologije u službi pravosuđa, mesto ekspertize u pravosuđu itd. Razgovorima je prisustvovala brojna publika iz Srbije i regiona i njeno aktivno učešće u debatama je bilo pozdravljeno od strane svih. Velika želja za razmenom mišljenja i iskustava između predstavnika raznih pravosudnih profesija iz različitih zemalja obeležila je oba kongresna dana, koja su zaključena koktelom koji je organizovalo Ministarstvo pravde 25. uveče, odnosno prijemom u Francuskoj ambasadi 26. uveče, kojim je i zatvoren ovaj skup. Na tom prijemu, kojem je prisustvovala državna sekretarka u Ministarstvu pravde, Biljana Pavlović, otpravnik poslova Francuske ambasade i predsednik Fondacije za kontinentalno pravo, g. Žan-Fransoa Dibo, zahvalili su se učesnicima na dolasku i na kvalitetu njihovih intervencija tokom kongresa.

Objavljeno 14/02/2018

gore