Sirija/hemijsko oruzje: sazetak nacionalnih obavestajnih podataka sa kojih je skinuta oznaka tajnosti

U kontekstu sirijske krize i napada hemijskim oruzjem od 21. avgusta ove godine, francuska vlada je odlucila da, u cilju transparentnosti, ucini javnim elemente analize kojom u tom smislu raspolaze. Ti elementi doprinose utvrdjivanju skupa konvergentnih indicija koji ukazuju na to da je sirijski rezim inicirao koriscenje hemijskog oruzja tokom tog napada. Dokumenti su objavljeni na internet sajtu Ministarstva odbrane Francuske i sastoje se od teksta na francuskom i engleskom, kao i powerpoint prezentacije sa kartama i fotografijama kao i sest video priloga dostupnih na:

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/programme-chimique-syrien-et-attaque-du-21-aout-2013.

Navedene dokumente u pdf, na francuskom i engleskom jeziku, mozete da procitate ovde:

PDF - 74.2 ko
(PDF - 74.2 ko)
PDF - 74.2 ko
(PDF - 74.2 ko)
PDF - 1.1 Mo
(PDF - 1.1 Mo)

Zajednicki dokument DGSE (Generalne direkcije za spoljnu bezbednost) i DRM (Vojne obavestajne direkcije) analizira ranije slucajeve koriscenja hemijskih agenasa, kao i hemijskog napada koji je rezim izveo 21. avgusta.

U dokumentu je predstavljen kvantitativni i kvalitativni znacaj sirijskog arsenala koji je naglaseno militarizovan koji raspolaze brojnim prenosnim sredstvima namenjenim sirenju hemijskih agenasa, koji ukljucuju i minijaturizovane prenosnike. Doktrina upotrebe istih od strane rezima jasno podrazumeva interno koriscenje ovog oruzja.

Dokument se osvrce na hemijske napade koji su se dogodili u prolece u Dzobaru i Sarakebu i potvrdjuje da je tom prilikom upotrebljen sarin. Ministarstvo inostranih poslova je podnelo elemente o ta dva napada misiji istrazitelja Ujedinjenih Nacija kojom rukovodi Ake Selstrom.

Dokument precizira uslove u kojima su se odigrali napadi od 21. avgusta (kombinacijom konvencionalnih sredstava i masovnog koriscenja hemijskih agenasa i minijaturizovanih prenosnika) i narocito podvlaci da je masivna konvencionalna ofanziva usledila posle hemijskog napada i da je takodje imala za cilj da smanji indicije koje upucuju na taj cin.

Dokument ne oznacava koji je tip hemijskih agenasa koriscen tom prilikom, ali jasno pripisuje odgovornost za napad rezimu, koji je jedini sposoban da izvede hemijski napad tih razmera.

Objavljeno 06/09/2013

gore