Smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte

Trećeg septembra je održana završna konferencija tvining projekta o klimatskoj politici čiji je lider bila Francuska, uz učešće nemačkih, austrijskih i slovenačkih eksperata, finansiran na evropskim predpristupnim fondovima.

Ovaj tvining projekat je omogućio Srbiji da postavi osnovne temelje za uvođenje evropskog sistema razmene kvota emisije ugljen dioksida. Takođe je došlo do izrade prvog zakona o klimi u Srbiji, koji bi Vlada trebalo uskoro da usvoji, kako je to najavila gđa Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Srbiji prilikom otvaranja skupa.

Na tri meseca od COP21, koja će biti održana u Parizu u decembru, svi učesnici konferencije među kojima su bili ministarka, zamenik predstavnika Evopske unije i naravno ambasador Francuske, napomenuli su izazov koji ovi pregovori predstavljaju za budućnost svih nas, kao i hitnost zajedničke reakcije kako bi se ograničilo klimatsko zagrevanje.

Ambasador Francuske je naglasila ulogu i odgovornost preduzeća. Pomenula je zakon o energetskoj tranziciji za zeleni razvoj nedavno usvojen u Francuskoj, što pokazuje da ekološka tranzicija i ekonomski rast nisu suprotstavljeni. Danas su velika preduzeća svesna da je u njihovom interesu da se uključe u praksu proizvodnje sa niskom upotrebom ugljenika i shvatila su da je borba protiv klimatskih promena izvor inovacija i konkurentnosti. Ambasador je okarakterisala ovu promenu stava preduzeća kao garanciju uspeha u realizaciji obaveza preuzetih u okviru sporazuma koji će biti zaključen tokom COP21.

U tom kontekstu, ambasador je dakle posebno pozdravila budući zakon o sistemu razmene kvota emisije ugljen dioksida koji će Srbija usvojiti : kroz praćenje i smanjenje emisije ugljen dioskida u većini preduzeća u Srbiji, zakon će ih podstaći da i ona uzmu učešća u borbi protiv globalnog zagrevanja.

U svom zaključnom obraćanju, ambasador je ponovo pozdravila značajan posao koji je obavila Srbija u svojim pripremama za COP 21: Srbija se nalazi među 45 zemalja koje su do danas predstavile obaveze preuzete na nacionalnom nivou.

Govor ambasadora Francuske na ovom skupu možete videti u prilogu.

PDF - 223.1 ko
(PDF - 223.1 ko)

publie le 07/09/2015

hautdepage