Spomenik zahvalnosti Francuskoj [fr]

A/ Podignut u Beogradu na Kalemegdanu 1930. godine da bi se ovekovečilo savezništvo Francuske i Srbije tokom Prvog svetskog rata i žrtve koje su zajedno podnele na Solunskom frontu. Spomenik se trenutno obnavlja. Radovi će početi sredinom marta.

Spomenik svedoči o zahvalnosti koju je Kraljevina Jugoslavija kralja Aleksandra Karađorđevića želela da, u periodu između dva rata, uputi svom velikom savezniku, Francuskoj za podršku koju je dala Srbiji tokom Prvog svetskog rata. Podizanje ovog Spomenika je plod privatne inicijative iz 1924. Društva nekadašnjih đaka francuskih škola i Društva prijatelja Francuske.

B/ Na postolje spomenika od bračkog mermera postavljena je monumentalna statua žene sa frigijskom kapom, simbol slobode, u pokretu koji oličava istovremeno i herojstvo i žrtvu. Delo je jugoslovenskog vajara Ivana Meštrovića, istaknutog umetnika bliskog dvoru Karađorđevića, prijatelja Nikole Tesle i Rodena. Dva bareljefa se nalaze na bočnim stranama postolja i prikazuju vojnu i prosvetiteljsku ulogu Francuske u odnosu sa Kraljevinom: jedan predstavlja bratstvo po oružju francuskih i srpskih strelaca, a drugi Francusku, pokroviteljku nauke i obrazovanja mladih naraštaja tadašnjih Jugoslovena. Na prednjoj strani postolja uklesan je natpis na francuskom jeziku : „A la France ! MCMXXX“, na zadnjoj strani je ćirilični natpis: „Volimo Francusku kao što ona volela nas, 1914-1918“.

C/ Tokom godina, Spomenik je nagrizao zub vremena. Na skulpturi od bronze Ivana Meštrovića, na samoj osnovi, pojavile su se pukotine i korozija. Stanje postolja od kamena je oštećeno zbog skupljanja i prelivanja vode na zidanom delu.

D/ Zbog svega ovoga, preduzeti su radovi koji će početi sredinom marta. U ukupnom iznosu od 370 000 evra, ovu obnovu finansiraju Srbija (170 000 evra) i Francuska čiji doprinos (200 000 evra) čine sakupljene donacije organa javnih vlasti, kao i udruženja starih ratnika, preduzeća i pojedinaca, poštovalaca prijateljstva između dve zemlje.

publie le 24/04/2018

hautdepage