Sporazum između srpskog Ministarstva prosvete i Akademije u Bezansonu [fr]

Ambasador Francuske, Đan Luj Falkoni je 25. novembra prisustvovao potpisivanju sporazuma o saradnji između srpskog Ministarstva prosvete i Akademije u Bezanson-u koji ima za cilj da promoviše razvoj partnerstva. između osnovnih i srednjih škola u okviru programa mobilnosti "Jedna godina u Franš-Conteu", koji je jedinstven sporazum tog tipa između Francuske i Srbije, i koji omogućava srednjoškolcima iz dvojezičnih odeljenja Srbije da godinu dana provedu u Francuskoj .

Mladen Šarčević, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i Žan-Fransoa Šane, rektor Akademije u Bezansonu, ponovili su važnost razmene na nivou škola i univerziteta, što predstavlja jedan od prioriteta francusko-srpske saradnje.

Pored programa mobilnosti „Goidnu dana u Franš-Conteu“, Francuski institut u Srbiji je nedavno uspostavio novi program kratke razmene „Mesec dana u Srbiji/mesec dana u Grenoblu ili Nansiju“. Na osnovu reciprociteta, program će omogućiti srednjoškolcima da se uključe u novi obrazovni sistem u partnerskoj školi i da borave u porodici domaćina. Mladi iz Srbije putovaće u Francusku u martu, a mladi Francuzi dolaze u Srbiju u junu.

http://www.institutfrancais.rs/1-mesec-u-srbiji-1-mesec-u-grenoblu-ili-nansiju/

publie le 04/12/2019

hautdepage